Kriteriji družbenega napredka: opredelitev nejasnih dogodkov

socialni napredek je kompleksen, večplasten pojav.Za prvič resno ospredje v drugi polovici XVIII stoletja.Začetni razvoj koncepta družbenega napredka pripada francoskih raziskovalcev Turgot in Condorcet.Najprej so poskušali opredeliti merila za družbeni napredek.Določitev teh kriterijev, pa je precej zapletena naloga.

koncept in struktura socialnem napredku

napredku na prvem mestu, je razvoj, ki je označena s prehodom od manj kot nalašč, da bolj popolnih oblik, od najnižje do najvišje.Celotna zgodovina svetu je označen s tem premika naprej.

Pojem socialnega napredka vključuje eno pomembno funkcijo.Sestoji iz dejstva, da so spremembe v družbi označen ne toliko kvantitativno kakor kvalitativno sprememb.Poleg tega so spremembe, ki se dogajajo v družbi, je raznolika, ki opredeljuje merila družbenega napredka.Določitev časa, kar naj bi se zgodilo v kvalitativni preskok v razvoju družbe, ki ga je v celotnem preteklem zgodovini pripravil.

struktura družbenega napredka vključuje subjektivne in objekti

vne elemente.Cilj komponenta je materialni odnosi med ljudmi, proizvajalnih sil in odnosov.Subjektivni element - človeška dejavnost usmerjena k doseganju ciljev zavestno.

pristopi k opredelitvi kriterijev socialnem napredku

Kako opredeliti merila družbenega napredka?To je najmanj nedvoumna vprašanje socialne filozofije.Ta položaj se določi, najprej, zapletenost družbe.Tam so bili in obstajajo različna stališča o tem, kaj so merila družbenega napredka.Določitev skušal Hegla, ki je opredeljena napredek z razvojem zavesti in svobode.Celotna zgodba je po njegovem mnenju - progresivne, postopen razvoj družbe.

Druga vidika pripada Karla Marxa, ki je na prvi odvzem načrt objektivnega elementa družbenega napredka, tj rast proizvajalnih sil družbe, produktivnosti dela.V nasprotju s tem namenom, NABerdjajeva verjel merjenje napredka družbe, verskih vidikov.Napredek, po njegovem mnenju, da je v višjih kraljestev, in je posebnost samo človeško družbo, kot je v naravi obstaja le evolucija.

sodoben pogled

Do danes prepoznali več osnovnih kriterijev družbenega napredka, odvisno od znanstvenega pristopa.Na prvem mestu je razvoj materialne proizvodnje vključeno v merila družbenega napredka.Opredelitev tega vidika je značilna za spremembe na vseh drugih področjih družbe.Vendar pa obstaja še druga rešitev, da se oseba in njen položaj v družbi postaviti v ospredje.Napredek družbe, zato se določi glede na stopnjo gospodarske, socialne in politične emancipacije človeka.To vključuje individualno zadovoljstvo z njihovo finančno stanje, stanje fizično in socialno zdravje.Ena izmed najbolj razkrivajo kazalniki napredka družbe je povprečna dolžina človeškega življenja.Nazadnje je merilo družbenega napredka imenuje tudi stopnja socialne svobode, ki je, v skladu z zahtevami zakona.