Основните социални проблеми

проблеми, свързани с наличието на фактори на социалния живот, пряко или косвено засягат състоянието на обществото, както и изискващи колективно усилие за справяне с тях, се наричат ​​социална.Във всеки щат, независимо от това как тя се развива и е прогресивно, съществуват такива проблеми.Естествено, в зависимост от стандарта на живот или обществения ред в списъка на тези въпроси е различна за различните страни.

Мнозина вярват, че социалният проблем - това е един от въпросите, свързани с положението на гражданите с ниски доходи или за определени категории от населението.Въпреки това, той е твърде ограничено разбиране на проблема.Тези проблеми имат широк обхват и може да обхващат не само членки индивидуално, но световната общност като цяло.

Видове социални проблеми

класифицират социални проблеми могат да бъдат на различни основания.Можете да маркирате икономически, демографски, храната и т.н.Някои от тях са от световно значение, а други се появяват само в определени държави.Разделете на проблема

може да бъде от следните групи:

 • проблеми, възникнали в хода на човешкото въздействие върху природата.Те включват замърсяването на океаните, изчерпването на земните ресурси, екологични катастрофи и т.н.
 • проблеми, чиято поява е свързана със системата на социална организация (с други думи - на взаимодействието на човека и обществото).Той издава като здравето, икономиката, неравенството класа, безработицата и много други.
 • Intersotsialnye проблем.Проблеми между държави или етнически групи, обединени от общи интереси или идея.Тази категория може да включва издаване на локални военни конфликти и икономиката на по-слабо развитите страни.

Ако говорим за глобални въпроси, а след това, разбира се, те включват:

 • демографска.Свързан е с бързото нарастване на населението в света.
 • храните.Проблемът с необходимостта от осигуряване на храна за все по-голямо население.
 • Energy.Свързано с отговори на въпроса за осигуряване на енергия и гориво на хората в настоящия момент и в обозримото бъдеще.
 • Environment.Той съчетава проблема със замърсяването на океаните и атмосферата, обезвреждане и рециклиране на твърди отпадъци.

решаване на горните проблеми изисква съвместните усилия на всички страни и общности.

държавни проблеми в социалната сфера

В допълнение към участие в решаването на проблемите на планетарен мащаб, правителството на всяка държава трябва да реши вътрешните социални проблеми, които всяка страна има своя собствена.Основните социални проблеми в Русия:

 • бедността на населението и социалното неравенство.
 • алкохолизъм и наркомания на различни видове.Безработицата
 • .
 • проблем от ръста на населението.
 • проблем е корупцията на органите и длъжностните лица.

Разбира се, списъкът на проблемите, които съществуват в нашата страна, е много по-широк.Тяхното решение изисква постоянна подкрепа и финансиране на федерално и регионално равнище.

за социално подпомагане на населението, образувана от различни социални институции.Техните дейности са насочени към предоставяне на различни услуги на населението.Сред тях са:

 • Медицински граждани.Амбулаторно обслужване, болнична помощ, превенция и рехабилитация.
 • безплатно задължително образование.
 • социална подкрепа.Това е комплекс от мерки, насочени към подкрепа на специфични категории от населението: предоставянето на различни стимули, субсидии, дарения и помощи, физическа помощ от социални работници.