Оценка на имота в несъстоятелност Предприятия: Тънкостите

обстоятелства са различни, и какво се случва, е, че понякога трябва да се стигне до решение за закриване на дружеството.Икономическото развитие на предприятия не винаги е стабилна, например, по време на криза се увеличава значително риска от фалит.Има ситуации, които водят до неизбежния фалит на предприятието на.Както регистрацията на предприятия и на процеса на банкрут - не по-малко взискателни работа, към които трябва да се подхожда с особено внимание. Property оценка е един от основните процедури за обявяване в несъстоятелност, то може да се извърши по различни начини.

Считаме ролята и финес, който играе оценка на имота в несъстоятелност на предприятието.В руското законодателство има "Закон за несъстоятелност (банкрут)", въз основа на които са извършили тази важна процедура.Оценката винаги носи независим оценител, той действа в рамките на договора, сключен между него и дружеството в несъстоятелност.Какво означава думата "независим"?Оценителят не трябва да бъде собственик, основател или служи

теля на компанията.Кредиторите, застрахователи, акционери, клиенти и други заинтересовани страни, също не може да се направи оценка на имота.В този списък има и роднини на горепосочените лица.При оценката на клиента няма право да се намесва в дейността на оценителя, това ограничаване на действията и да повлияе на процеса на работа.

процедура за оценка на предприятието в несъстоятелност може да се извършва чрез различни методи, решението за това как да се направи оценка, се приема, както е подходящо.

Ако по време на дискусията беше решено да продаде компанията като цяло, а не я разделя на части, а след това направи цялостна оценка, която включва пълно описание на активите и пасивите.Този метод е най-обещаващи.Първо, компанията ще бъде по-изгодно да продават цялото, особено ако компанията е обещаваща и дава надежда за бъдещето.Работещи бизнес, който прави печалба, автоматично добавя стойност в допълнение към цената на имота.За оценка на перспективите за компанията, трябва да се анализира прогнозиране фирма, и ако оценката дава положителна перспектива, продажба на цялото предприятие, ще бъде най-ефективното решение.В такъв случай би било изключително желателно да пълна оценка на имота.

Ако решението е в полза на продажбата на имота на вноски, оценката ще се извършва отделно за всяка категория активи.Недвижими имоти и територия ще бъде съден отделно, оборудване, стоки, интелектуална собственост - всички остойностява по отделно.В този случай ще бъде важно за успешното разбиване обект на продажба, с цел да ги продаде в бъдеще, колкото е възможно изгодно.Така например, в стаята, където в магазина, обещаващ да предложи, заедно с цялото оборудване инсталиран в него.След демонтаж, транспорт и монтаж на оборудването ще струва допълнително изключително скъпо и придобиване на такъв купувач ще има право да разгледа нерентабилни.Правилно демонтира съоръженията ще помогне на продажбите на независим оценител.Съответно цената на взаимно изгодни позиции стане по-скъпо, ако те са компетентни да преподават.

Next, трябва да изберете това, което би било вид стойност най-приемлива в несъстоятелност.Съществуващите на пазара и цена на препродажба.Пазарната стойност е най-приемлива цена за продажбата на имота.Обикновено тя се изчислява като част от средната стойност на обекта.Остатъчната стойност е от полза, когато времето да продаде имота има и ние трябва възможно най-бързо да продаде компанията.Обикновено на ликвидационната стойност на имота е продаден на търг.

оцени своите възможности и да потърсят помощ от квалифициран експерт, вие ще бъдете в състояние да продаде най-печеливши за вашия бизнес, за да се избегнат нежелани загуби.