Какво трябва да се обърне внимание, бране на кода на вида на предприемаческата дейност

Икономическа активност - това е процес, при който най-различни съоръжения, материални ресурси, технологии и труда са комбинирани така, че единен набор от продукти.Код на предприемаческата дейност, обикновено се изисква в самото начало на започване на бизнес, когато искате да попълните заявление за регистрация на ПР.Правилното класифициране на документи, необходими за регистрация, данъчни и други доклади, който е на разположение на публичните органи.Това се отразява и данъчното облагане.Например, всяка година е предмет на одобрение на новия влияещ данъчния кодекс от типа на бизнес активността.UTII в този случай е необходимо да се изчисли и дисплей в данъчната декларация.

По време на процеса на регистрация на избраните кодове ще бъдат записани в Единния или EGRIP.Те също са отразени в регистъра, откъси и информационни писма.Нещо повече, кодът за вида на предприемаческата дейност се отразява на размера на осигурителните вноски.Тези тарифи са определени от съответния фонд, и варират в зависимост от профес

ионалните рискове.

Е, как да изберете правилния тип на бизнеса код?

Всички области на работа са записани в OKVD когато всяка от тях се обозначава с код.За правилното му определение следва да е запознат с инструкцията и въз основа на икономическия сектор, за да изберете това е необходимо.Активността на класификатора е разделена на секции, и секции (тяхната числената стойност).Отчетът за регистрация вписва петцифрено число, което представлява кода и вида дейност.Струва си да се знае, че законът позволява PI отнема няколко области, но един от тях трябва да бъдат представени като основни.

В случай, че човек не може да се намери необходимата петцифрен номер, често означава, че проучва внимателно, класификатор, или необходимата вид не го правят.В последния случай е посочено 74870. Този код, който не включва отразени в OKVD дейности.

също трябва да се знае, че съществуват ограничения за определени категории хора да участват в тази дейност.Кодове на бизнес дейности са разделени на обикновени изискващи одобрения и разрешения, подлежат на задължително лицензиране, затворени за СП.За категорията "нормален" не е длъжен да получи никакви допълнителни документи, както и работата може да се извършва, след като държавната регистрация.Най-голям брой такива зони, така че повечето предприемачески инициативи попадат в тази група.

Освен това законодателство е предоставил възможност за промяна на списъка на тези видове.Поради това промяна може да бъде основните видове.Можете да добавите и кодът не се вписват видът на стопанска дейност.За да направите това, ние трябва само да се свържете с данъчната служба с попълнено заявление специфична форма.Този документ трябва да бъде нотариално заверено.Въпреки факта, че законодателството не е ограничена до сумата, внесена код, не ги пиша повече от 30, защото статистическата служба в писмата си не спомена повече.