Reckless убийство

В категорията на човешкия живот, които са напълно различни разглеждани през призмата на философията и на реалния ни живот.Концепцията за убийство - един от най-спорните каталога.Legally твърди негативно отношение към това, същото може да се каже и за морал.Въпреки това, медиите, както и ежедневна комуникация с други хора е представена на нас като обикновен убийство, и дори познатата част от живота.Освен това, дори и от правна гледна точка, идеята за убийство е формулирана наскоро.

нещо невероятно, но нито наказателното право преди революцията, или дори от Наказателния кодекс на съветския период не съдържа текст, който определя понятието убийство.Този ток от Наказателния кодекс за първи път му даде стенограмата.Въз основа на първата част от член 105, само ако смъртта е била причинена от друго лице, умишлено действие попада в категорията на убийство.

До 1996 г., за определяне на убийството бяха две малко по-различна гледна точка.Различията по отношение на такива въпроси като непредумишлено убийство.И

, въпреки че законодателството е дал официално неговото тълкуване, дебатът по този въпрос не може да се счита за затворена.Припомнете си, че някои криминалисти смятат, че такова може да се разглежда не само незаконно и умишлено лишаване от живот, но също така се ангажира безразсъдно убийство трябва да се разглежда в тази категория.Въпреки това, отново, сегашното законодателство третира като причиняване на смърт по непредпазливост.

концепция за убийство, тъй като тя трябва да бъде ясно определена, тъй като тя попада в категорията на особено тежки престъпления.Наказанието за това се определя от различни обстоятелства, като мотив, цел, форма на вината, опасност и някои други действия.

Връщайки се към нашата тема (убийство на неблагоразумието), трябва да изострят вниманието си върху своето различие по отношение на умишлени деяния от този вид.За юриспруденция е много важно да се направи разграничение лекомислието на непряк умисъл.И в двата случая, на извършителя може да се предвиди, че в резултат на действията му наистина смърт на жертвата.И в двата случая, не е съзнателно желание за това, но непрякото намерение предполага съзнателно допускане предварително смърт, както и липсата на действия, за да го предотврати.

непредумишлено убийство и не е синоним на причиняване на смърт вследствие на злополука.В този случай, човек, който е причинил смъртта на жертвата, не само не ги предвиди в резултат на тяхната лични действия (или може би бездействие), но не трябва и не може да се предвиди на обстоятелствата по делото.Тази ситуация е класифицирана като инцидент, един човек е изключено вино, съответно, наказателната отговорност не е така.Като има предвид при аварийно убиване става въпрос за степента, в която тежестта на вината е доказана.Най-голямото наказание за този вид нарушение - лишаване от свобода до пет години.

непреднамерено убийство може да възникне в резултат на небрежност или нехайство.Първият случай предполага, че лицето не предвижда вероятността от смърт, обаче, ситуацията призова за предпазливост, което със сигурност би попречило смърт.Вторият случай е ситуацията, когато лицето е предвидил резултата от действията си, но показа арогантност неразумно надявайки се на благоприятен изход на събитието.

трябва да се разбира, че това е грубо нарушение на дисциплината води до феномена на безразсъдно убийство.Може би това е невъзможно да се равнява на степента на опасност за обществото предумишлено убийство с причиняване на смърт по непредпазливост, но не и неговите последици по-леки.Нещо повече, статистиката показва, че ръстът на тази категория, като причина за смърт нараства неумолимо.

Така че дори и Църквата налага епитимия на лице, което извърши убийство, което е причина да се отчитат за своите действия.