Информационна подкрепа на финансовата техники за управление на реклама

процеси на глобализация на информационно пространство като отражение на общите процеси на глобализация, настъпили в света днес, разбира се, не може да се отрази на информация подкрепата на финансовото управление и формиране на глобална единна знакова система, се използват при предаването на рекламната информация - система от кодове на масовата култура, скритиПотреблението на промоционални продукти.

Затова системата за информационно осигуряване на финансово управление и информационните технологии във финансовото управление, като начин за класифициране на методите за осигуряване на психологическа въздействие върху потребителите на рекламната информация, може да регулира този процес като ресурс да се използва от рекламодатели и като елемент на отговор защитна обществото да прекомерен промиване на мозъци и налаганетомасовите модели на поведение.

управление Финансова информация се основава на разбирането, че ясно разграничение на термините "вярата", "Предложението" и "манипулиране на съзнанието" във връ

зка с промоционални продукти все още не са анализирани в литературата изчерпателно.Причината за този странен космически изследвания е липсата на "независим" (от икономическите и политическите характеристики на резултатите от експозицията реклама) психологически подход към същността на проблема.

Фактът, че предмет на психологическото въздействие върху получателя, ако се извършва информационно осигуряване на финансовото управление по анализирани от две противоположни страни на съвременната advertologii, или чрез рекламни практики, които наблягат единствено на прилаганата стойност на рекламните или културни изследвания, историци, социолози, опитвайкиопредели трансформацията в социално-културната съществуването, във всеки случай, пряко свързани с феномена на рекламата.Рекламодателите се опитват да се направи в информационно осигуряване на финансово управление и общата система на пазарните отношения в областта на културата и други области, учени, напротив, да се защити стойността на девалвира своята пазарна мощ.

Така двете страни, е, всъщност, засегнатите страни (първият - в ефективността на продажбите, а вторият - в смятане на социални щети, причинени от същите продажби), ако в тях се споменава наличието на рекламни текстове убеждаване техники, методи ипроцедури на внушение, а дори и тек манипулиране на съзнанието, те правят това "бегло", без да навлиза в подробности, и често объркващи термини себе си, или не виждат разликата между убеждаване и внушение, внушение и манипулиране на съзнанието и т.н.Важно е да се отбележи следното, липсата на ясна концептуална и терминологична база, и частично се признава от advertologami.Така че, в множество дебати и дискусии на процеса на предложение често се смесва (объркан) с много други психологически процеси, както и някои от експертите, които анализират сегашната класификация на рекламни съобщения, бележки, по-специално, следното: "за целите на въздействието върху освобождаването на потребителите:

- информационен:

- наставнически или стимулиране;

- спомня си или реклами стабилност;

- престижната реклама.

Тази класификация е да се отбележи, защото тя често се цитира в учебници и учебни помагала, посветени на реклама.В същото време, има възражения срещу това разделение, както в първите избрани концепции логично не хомогенни, т.е.Един не изключва другото (не можете да, по-специално, за да напомня, без да информира и да напомня, не се грижи за достоверност), и второ, не покриват всички цели на използване на рекламата.

Следователно е необходимо, от една страна, да признае значението на анализа на явленията на вярата, хранене и манипулиране на съзнанието в изчерпателно изследване на текстовете на реклами, и от друга страна, се опитват да идентифицират ясни принципи за идентификация и диференциация на тези психологически техники.