Лицензиране на медицинските дейности, необходимо условие за легална работа

лицензиране на медицинската дейност - е получаването на разрешение от Федералната служба за надзор в здравеопазването за извършване на някои видове работа.Такова разрешение трябва да бъде болници, клиники, медицински центрове (публични и частни), козметични и СПА-салони, транспортни фирми, които се осъществяват медицинско превоз на пътници.Накратко, всички тези, които предоставят услуги, свързани с опазването на човешкия живот и здраве.

Потърсете медицинска лицензионни здравните заведения е разбираемо.Защо се разрешение за определени дейности, трябва да получават организацията, на пръв поглед не е свързана с медицината?Под федерален закон от 4 май 2011 г. за Федералния закон №99, всички услуги, свързани с човешкото здраве, трябва да бъде предоставена на съответното ниво.Лицензиране дава на потребителите на определени услуги гарантират, че действията, извършени по предписания начин.

лицензиране на медицинската дейност - това е една много сериозна процедура.Организацията кандидатства за разрешение тр

ябва да предостави на съответните органи документи, потвърждаващи валидността на искането за лицензиране.Тя включва:

  • чартър на организацията;
  • удостоверение за регистрация пред данъчните органи;
  • вътрешна позиция относно предоставянето на различни услуги (списък с тях, наличието на оборудване);
  • ако използвате всякакви технически средства, те трябва да бъдат сертифицирани, проверени технически надзор, те са дадени заключение;
  • документи, удостоверяващи компетентността на специалистите, които предоставят тези услуги (те трябва да имат диплома, се подлагат на периодични опреснителни курсове, ако вторични и третични медицински персонал, необходимата сертификация);
  • задължително приложен протокол проверка на помещения на хигиенно-епидемиологичната служба (тампони на резултати).

След органите за надзор в сектора на здравеопазването ще проучи всички документи, те могат да отидат до обекта за целите на визуална проверка.И тогава издаден сертификат-разрешително.Лицензиране на медицински дейности може да се счита приет.Този документ се издава за определен срок, обикновено пет години.Но не бива да се отпуснете, защото същите власти си запазват правото, в случай на инцидент, отнемане на лицензията.Причината може да служи като оплаквания на клиенти на Федералната служба или прокуратурата, ако нарушението е доказано, за да се възстанови, ще бъде възможно само чрез съда.

Ако организацията е длъжна да мине през лицензирането на медицинските дейности, тази процедура не може да се избегне.Той заплаши санкции от контролните органи, най-вече от прокуратурата и Rospotrebnadzor.Тези структури, в случай на нарушения, може да наложи глоба на главата до 5000 рубли за организирането на до 50000 рубли, или дори да спре дейността на институцията, дружеството или предприятието.Медицински лицензиране и наличието на съответния документ дава определено тегло и причинява доверието на клиентите.