Принципите на организация на производствения процес

организацията на производството е невъзможно да не се започне от някои принципи, подходящо използване на които ще подобрят ефективността на предприятието и да направи по-рационално използване на ресурсите. от основните принципи на организация на производството включват: принципът на диференциация, специализация, концентрация и интеграция на пропорционалност, с постоянен поток, паралелно, ритъм, приемственост, гъвкавост, автоматичност, електронизацията.Те се различават един от друг и стойност значение могат да бъдат различни при различни обстоятелства.

принцип на диференциация означава отделянето на производството на няколко процеса, преходи, операции и техники.Анализ на един елемент дава възможност да изберете най-благоприятни условия за неговото прилагане, които осигуряват минимизиране на разходите на всички ресурси.Въпреки това прекомерната диференциация причинява умора персонала ръчни операции поради процеси на интензивността и монотонност производство.

принцип на диференциацията в следва принципа на концентрация и интеграция използване на съвременна техника.Организация на производството осигурява разумна комбинация от всички основни и допълнителни процеси, които могат да осигурят най-краткото време за неговия успех.Да не забравяме, че основната цел на организацията на производството - спестяване на време и осигуряване на висока ефективност на производството и качеството на продуктите.

следните принципи на организация на производствения процес се считат за общи и могат да се появят както индивидуално, така и колективно.

принцип на специализация на производството въз основа на свеждането до минимум на разнообразието на операциите и начините за обработка на продукцията.Например, за да се направи организацията на производствения процес би било по-подходящо в някои случаи, работниците трябва да овладеят, свързани специалитети за да се гарантира взаимозаменяемостта на служителите в производството.Тези принципи на организация също предполагат ограничаване на гамата от продукти или части.

на принципа на пропорционалност, базиран на съгласуваност на всички елементи на производството, на първо място - за капацитет и производителност.Следва да се отбележи в главното, и в подкрепа на процесите.

Паралелизъм работа в производството означава едновременното изпълнение на производствените операции, и че принципите на организацията, които засягат начина на производство и отделните му елементи.Паралелизъм може да се покаже като единица при извършване на операцията, и по-свързани операции и процеси.

следващия принцип - принцип Правопоточни двигатели .Тя включва осигуряване на най-краткия път до събирателните агрегати и части в производството. Отивате изразена в приемствеността на оборудването и работниците и работническо движение на обекта.Този принцип, както и други принципи на организацията е много важно в процеса на производство.Принцип

ритъм се основава на издаването на равни обеми от продукти.Rhythm позволява използването на производствения капацитет по-пълно и ефективно.

В днешния производствен процес е много важно да се спазва принципа на автоматичност , тъй като той беше този, който увеличава и засилване на ефективността.Automation повишава качеството на работа, увеличаване на общата продукция на части, подмяна на ръчния труд интелектуална, и така нататък.

Както можете да видите, на принципите на организация на производството са много разнообразни, но всички те пряко влияят на производствения процес и неговото качество, така че е важно да се придържат към всеки един от тях в съответните ситуации в различните етапи на производство.