Design Engineer

Design Engineer - лице, което се занимава с проектиране на машини и оборудване.Сред основните му цели - създаване на диаграми процес поток, чертежи, детайли и ключови елементи на механизми, за производство и приготвяне на различни технически задачи, контрол върху производството на части и техните тестове.При по-малките продукции като служител трябва да координират проекти с организации и инспектори търсят клиенти.

Подобно на всяка друга професия инженер-конструктор има своите плюсове и минуси.Сред предимствата - постоянната наличност на интересни разработки и възможността да се развива в тази посока;в големи компании могат да популяризират своите кариери.Минусът е сравнително малка заплата, понякога твърде много работа, необходимостта от непрекъснати дизайни за изпитване, които изискват по-голямо внимание по време на тяхното проектиране, честа обработка и преработка на строителство.

Design Engineer - позиция, която е най-често в публични изследователски институции, публични или частни проектантскит

е бюра, местни компании, които успешно са влезли на пазара на стоки и услуги, както и фирми, които се занимават с монтаж на прозорци, паравани,огради, външна реклама, порти.

Това инженер трябва да бъде в състояние да се концентрира, да има техническа ум и аналитично мислене.Design Engineer обикновено започва кариерата си с изследвания в областта на висшето образование.Тази професия изисква добро техническо познание.В повечето случаи възникват дизайн инженери с добро образование на проблемите на заетостта.Разбира се, в частните предприятия да получат много по-сложно, отколкото на държавата, но всичко зависи от знанията на кандидата и желанието си да работи.Най-подходящият вариант за млади специалисти - работи в частен офис дизайн.Това може да гарантира наличието на интересни проекти и постоянни работни места.

Job Description Design Engineer, като правило, се състои от общи разпоредби, отговорности и права на работника или служителя.Той ясно описва изискванията за инженерите дизайн от различни категории, както и техните основни задължения.Според длъжностната характеристика, всеки конструктор трябва да бъде напълно ориентирана в законодателствата в областта на нормативната уредба за градско развитие, които са свързани с подготовката на строителната конструкция, системите и методите за дизайн принципи на структурите, перспективите за техническо развитие, чиито правила за работа на инструменти и така нататък.

професията трябва винаги и навсякъде да се основава на:

- вътрешните правила на предприятието;

- заповеди и инструкции на своите началници;

- длъжностни характеристики;

- Правилник за безопасност на труда, хигиена и безопасност при пожар.

Design Engineer, чиито отговорности са многобройни и могат да варират в зависимост от специфичното място на работа ръководство:

- разработване на идейни и технически проекти с различна сложност;

- гарантиране, че проектът отговаря на техническите изисквания и стандарти;

- провеждане на научни изследвания и определяне на техническото равнище на компоненти и структури за изпълнение;

- проверка на работните проекти и контролни чертежи;

- създаване на насоки относно използването на дизайни и обяснителни бележки към тях;

- проучване и анализ на входящия проектната документация;

- хармонизиране на проекти за развитие с клиенти;

- икономическа обосновка на структури и така нататък.

Така, инженер-конструктор - професия, която в момента е в търсенето и интересно.Тя изисква съответното висше образование и наличието на определени черти на характера.