Социални институции: примери и структура

концепция за социална институция предполага определена исторически форми на организация на човешкото умение да живеем заедно, което възниква в резултат на необходимостта да се отговори на нуждите на обществото.Институции, насочени към изпълнение на различни функции за комуникация и се характеризират с техните възможности определят поведението на хората, които използват установените правила (на общественото мнение), табута (забрани) и така нататък.Всъщност, терминът в различен контекст може да действа в четири основни ценности:

 • група от лица, които въплъщава институт;
 • организация, предназначена да изпълнява определени функции;
 • определени социални роли, чрез който дава смисъл на отношенията в обществото;
 • набор от институции;
 • концентрира в една област от живота на хората.

структура на социални институции, съдържа следните елементи:

 1. социален статус и съответните им поведение (предписан за изпълнение).
 2. Обосновка йерархия.Тя може да има описание на характера на божествен произход, идеологическ
  а структура, исторически ситуация.
 3. релейни средства и методи на социален опит.Това означава, че предаването на ценности от поколение на поколение.
 4. табу общество.Тази категория е система от строги забрани за някои, пропуснати сред хората на определено действие.Нарушаване на табуто (буквално нецензурни поведение) води до репресии от страна на обществото: от мълчаливото осъждане на физическа принуда или наказание.
 5. социално положение.Това е пряко самите институции.

модерната социология обикновено се разделя на четири основни специфични области на обществения живот.Именно в тези и формира отношения и институции.

Икономически социални институции: Примери и Essence

Те включват всички процеси и отношенията, възникващи в сферата на икономическото производство (самото производство, както и разпространение, потребление и обмен на материални блага).Примери за икономически институции могат да служат като частна собственост, пазарният механизъм и така нататък.

публичните социални институции: Примери и Essence

Това се отнася пряко към отношенията в обществото между възраст, пол, националност и други природата
групи.Те включват също така категория, свързани със социалните предписания и табута.Например, семейството, образованието, приятелство, социални движения, и така нататък.

политически социални институции: Примери и Essence

Всъщност, това е нещо, което обхваща съответната сфера на живота.Това е система от отношения в държавния - гражданското общество.Институти, представени тук - това е правната и съдебната система, на правителството и парламента, гражданските права и политическите партии, армията и правни агенции.

духовни социални институции: Примери и Essence

Това наследство на културата и нематериални човешки нужди: науката, образованието, религията, изкуството и така нататък.