Сътрудничество - е пътят към успеха

Както много образовани хора, сътрудничество - съвместна дейност на хората, или образувания, в резултат на което всеки от тях получава никаква полза (или очаква да получи).Като правило, тя се проявява най-ясно в областта на бизнеса.Има сътрудничество - е резултат от определени споразумения между партньорите.И преди те дори биха могли да бъдат конкуренти.Защо прекарват финансови и човешки ресурси за борбата, когато за един и същ икономически резултат е достатъчно, за да се съгласи, да определи границите на влияние и работят в мир?Понякога

сътрудничество - сдружение на фирми в коалиция с цел решаване на някои често срещани проблеми.Например, измести друга фирма от пазара, а останалите сегмента на разцеплението в центъра, а не да се задоволи с третото си.Бизнес сътрудничество често е процес, при който на единен пазар лице допълва от друга страна, му помага в нещо.По-специално, това може да е партньорство между медиите и най-големите индустриални корпорации.В този случай, бизнес партньорството позволява п

ървият партньор за използване на мощни средства, за да се подготвят интересен материал за своите читатели или зрители, и по този начин увеличаване на разпространението, популярността и печалбите.За втората - е възможността за подобряване и поддържане на положителен образ, въздействието върху общественото мнение.Или може да е тясно и взаимно изгодни отношения между големите компании и банки.

Същата връзка може да се наблюдава, когато сътрудничество - е предмет на споразумение големи търговски компании или марки на потребителски стоки за търговски обекти.За някои, това разширяване на пазара и световната укрепване на позицията, за други - промоция спестявания.
партньорства могат да бъдат формални и неформални.Някои основи на отношенията могат да бъдат фиксирани в документите правно обвързваща, а други - само под формата на отделни споразумения между двамата лидери.Като правило, ако имате намерение да води кампания да измести конкурентите, улавяне на пазарния дял, че такова сътрудничество не се рекламира.И още повече - неговата скрий, за да не имате проблеми с антитръстовите органи.Публичност изисква сътрудничество, основано на взаимно получаване доходи, които не винаги могат да бъдат съществени.

да постигне споразумения, които се ползват хората, или субекти, участващи в тях, е необходимо да се извършват повече работа.Тя може да включва бизнес кореспонденция, когато един бъдещ партньор изпраща друго предложение за сътрудничество, формални и неформални преговори, споразумение за намерение, съвместни действия.В допълнение, партньорството трябва да бъде запазена и развита.В този случай, различни от чисто бизнес отношения в рамките на договорни отношения, е необходимо да не се забравя за лидерите на поздравления щастлив рожден ден, професионални и национални празници, покани за участие в официалните корпоративни събития и така нататък. N.