"Деяния на апостолите": тълкуване на книгата

книгата "Деяния на апостолите" е написана в I век след Христа.Той съдържа исторически факти, които описват развитието на християнската църква в периода след Възкресението.Смята се, че авторството на книгата принадлежи на светия апостол Лука на, един от 70 ученици на Спасителя.

няколко думи за книгата

«Деянията" са директен продължаването на Евангелието.Стилистични особености на писмото директно показват безспорна авторството на Лука, което се потвърждава и от много светите отци на Църквата, като например Ириней, Климент Александрийски, и др.

"Деяния" е единствената книга, в която има хронология на историческите събития.Много актьори, описани в книгата - истински исторически личности.Главните герои тук са на светите апостоли Петър и Павел, Матей и Лука.Книгата описва своите проповядване дейности с цел разпространение на учението на Христос по целия свят.

Сред другите актьори срещна много политици от онова време: юдейските царе Ирод Агрипа I I и сина му Агрипа II, член на Синедриона Gamaleyev Rom

an сенатор Юний Annaeus Галион, римски прокуристи Felix и Порций Фест, както и много други исторически личности.Затова книгата "Деяния на апостолите" е от голям интерес не само като една от частите на Писанието, но също така и като надежден исторически извор.

книга съдържа 28 глави, които обикновено са условно разделени на две части.В първата част (глави 1-12) описва създаването на християнската църква и разпространението му в палестинските територии и във втората част (глави 13-28) описва пътуването на апостол Павел на Средиземно море, Гърция и Източна Азия мисионерска проповед.Според традиционната версия, писането на книгата се отнася до 60-те години на I век, което се потвърждава от много факти.

Коментар върху "Деяния"

От първите векове, тази книга се счита за канонична - текстът все още се използва за поклонение за целите на назидание на християните.Също така прочетете в църквата, всички вярващи се насърчават също да независимо проучване на книгата "Деяния на апостолите".Тълкуване и обяснение на много от събитията, описани в литературната творба, авторите посочват следното:

  • Свети Йоан Златоуст.
  • Блажени Теофилакт Български.
  • Rev. Исидор Pelusiot.
  • Свети Максим Изповедник.
  • Свети Лъв Велики и други свети отци на Православната църква.

Защо въобще трябва да се четат книгите на тълкуване на Писанието

Според учението на Светата Православна Църква, неправилно тълкуване на Писанието може да доведе до различни еретически движения и тенденции, които се потвърждават и от много историята на Църквата.Много вярващи, защото на тяхната неграмотност са неспособни да обяснява на всички събития, описани в книгата "Деяния".Ето защо, свещеници, се препоръчва да учат светоотеческите тълкуването на тези книги, предназначени да възложи на правилния път на благочестиви християни.

Често четем Писанията може да мотивира един човек да преразгледа живота си и да се покае за греховете си.Следователно един такъв прочит е необходимо за всички вярващи.Знания и разбиране на Писанието е изключително полезен за правилното формиране на християнския мироглед.

Бог е дал на всички хора, без изключение, способността да се разбират и да разберем събитията, които се случват наоколо.Но в резултат на падането, човешката природа е дълбоко наранен, че да повлияе на способността на по-доброто разбиране и възприемане на околните събития.Божието слово е непогрешимо - тя носи светлина и мир в живота на човека, а грехът, са склонни да нарушат много факти и истини.Ето защо, без изключение, хората се нуждаят от някои отправни точки, които трябва да се консултирате с разбиране на божествената воля.Че такива насоки са тълкуванията на светите отци.

Заключение

Някои тълкуватели на книгата "Деяния на апостолите", смята, че апостол Лука писмено книгата е насочена да докажат безопасността на нови римските власти християнското религиозно движение.Въпреки това, най-важното и основната цел на написването на тази книга - благовестието на Христос, и това е отразено в съдържанието на книгата.Апостол Лука е имал намерение не само да кажа за настъпило събитието първите 30 години на Църквата, но и за да събере факти, илюстриращи неговата основна идея: спред от Ерусалим в Рим, църквата се превръща в Universal, отворен на изток и на запад.