Structura statului de drept

Orice normă juridică este un întreg, care este format prin combinarea mai multor părți strâns legate.Structura legea include, de obicei, trei părți principale, care sunt luate pentru a determina știința juridică ca o ipoteză, dispoziții și sancțiuni.

În plus, statul de drept sunt trei niveluri general acceptate, pentru asigurarea integrității sale ca urmare a unor relații sociale care au condus la formarea unui cadru legal.Acesta este un nivel legal, sociologice și logice.Structura

a statului de drept în conformitate cu ipoteza realizează cea mai mare parte a standardelor, care descrie anumite situații de viață sau activitate pentru care ori juridic specific, care să conducă la punerea în aplicare a acestei dispoziții.Ipoteza conține principalele puncte ale legii, cum ar fi: locul, timpul, standardele subiect și obiect, precum și tipul de relație între ele, ceea ce duce la apariția partidelor anumitor raporturi juridice.Ipoteza reglementează relația, definind limitele și formularea esența lor.Astf

el

izolat și mai multe tipuri de ipoteze, separarea, care depinde de numărul de condiții de implementare a legii, o descrie.Pe această bază distinge simplu (cu o descriere a condițiilor) și complex (cu o descriere a două sau mai multe condiții) tipurile de ipoteze.De asemenea, în funcție de relațiile care se leagă ipoteza unei dispoziții legale specifice pentru circumstanțele vieții, în jurisprudența cazuistică izolate și ipoteza abstract.Prima conține o descriere a unor cazuri, punerea în aplicare a ipotezelor care poate avea loc numai în anumite circumstanțe.Al doilea tip de ipoteze, abstract, descriere generică presupune, în care se poate aplica regula de drept simptome generalizate ale acestor condiții.

Dispunerea pe termen lung a legii descrie structura relației între ele rezultă între subiecte de orice sucursală de drept.Ea descrie regula directă de conduită care reglementează relația dintre entități juridice.De multe ori, dispoziția a legii - aceasta este o reflecție și o descriere completă a comportamentului legal al unui subiect în deplină conformitate cu legile țării.

sancțiuni care fiecare structură este statul de drept, descrie anumite consecințe ale apariției care implică o încălcare dispoziții (intenționat sau nu).Acesta poate fi descris de proprietate, moral, psihologic, fizic, precum și orice alte efecte adverse, care sunt consecința inevitabilă a actului culpabil, efectuate în ciuda norma legală.

Toate acestea sunt o reflectare a nivelului de lege legal și sunt de o importanță practică pentru realizarea lor.În plus față de nivelul legal, există, de asemenea logică, care are, de asemenea, propriile caracteristici.Structură logică

a statului de drept presupune existența unei posibile reconstrucție a acestei dispoziții.Datorită nivelului logic normelor juridice dezvăluite nici o legătură existentă între actele legislative, astfel încât este posibil să descoperi regulile ciudate sau elementele lipsă în celelalte articole ale unui set de legi, sau în actele juridice direct legate de regula specific.Cu alte cuvinte, o parte logică a fiecărei norme juridice ne permite să vorbim despre unitatea și interconexiunea tuturor legilor și reglementărilor de stat existente.

Astfel, structura a statului de drept - este părțile de conectare a oricărei norme de drept, care asigură relevanța și face semnificative în sistemul raporturilor juridice.