Care este marja de profit?

Rentabilitatea

se numește o măsură relativă a activității economice.Această cifră reflectă complex eficiența resurselor de forță de muncă, bani, bunuri fizice și a resurselor naturale.Se calculează ca raportul dintre marja rezultată pentru perioada venit pentru a forma activelor sale.Rentabilitatea vânzărilor - componenta principală a oricărui model de afaceri.Formulele de calcul de rentabilitate poate fi văzut în orice manual cu privire la gestionarea financiară.Cu toate acestea, nu orice antreprenor care aspiră calculeaza modul de a determina profitabilitatea vânzărilor.Rezultatul este de multe ori faptul că capitalul investit nu este o afacere profitabilă, și revine preconizate nu sunt primite.Acesta este motivul pentru planuri de afaceri de construcții și punerea în aplicare a unei strategii de afaceri, fără a calcula coeficientul de rentabilitate este aproape imposibil.

Principalii indicatori de profitabilitate includ:

- rentabilitatea producției;

- profit din vânzări;

- rentabilitatea acti

velor existente;

- rentabilitatea activelor fixe;

- rata de referință a rentabilității activelor ale organizației;

- rentabilitatea societate de capital existente;

- rentabilitatea capitalului investit;

- randamentul activelor totale;

- randamentul activelor nete proprii;

- marjele de profitabilitate;

- rentabilitatea capitalului angajat și aplicate;

- rentabilitatea activelor de afaceri.

Astfel, rentabilitatea vânzărilor - un factor care caracterizează ponderea veniturilor primite de către organizație într-o singură ruble.De multe ori indicele de profitabilitate este calculat ca raportul dintre efectiv primite în timpul perioadei de profitul net pe o anumită perioadă de timp în ceea ce privește vânzările, exprimate în termeni monetari.Astfel, rentabilitatea vânzărilor este definită ca raportul dintre profitul net pe o perioadă specificată de venitul pentru aceeași perioadă (marja de profit net = / venituri).

plus față de formula de calcul de mai sus, există și alte opțiuni pentru calcul, dar încă folosit pentru calcularea lor de date numai asupra veniturilor.De exemplu, în loc de profitul net poate fi folosit de multe ori marja brută, profitul înainte de impozitare în perioada de raportare, profitul înainte de taxe și dobânzi și alte venituri din exploatare.Selectarea unui exemplu de realizare particular depinde de scopul analizei și condițiile specifice de funcționare ale companiei.

Rentabilitatea vânzărilor este considerat un indicator de politica de prețuri a companiei și capacitatea sa de a menține controlul asupra costurilor.Diferențele în domeniul politicilor și diferite linii de produse defini o mare varietate de indicatori de rentabilitate a diferite companii.Compararea marje cantitative a două sau mai multe companii care operează pe aceeași piață, pot prezenta unele dintre companiile se concentrează pe marginile, iar unele pe spate.Comparație foarte revelatoare a celor doi indicatori diferiți - profitul brut si net.În cazul în care rata profitului net este mai mic decât brut, atunci se poate concluziona că profitul este generat în principal în principal de activitățile primare sau principale ale întreprinderii.

Din cele de mai sus se poate concluziona că acest concept - principalul indicator pentru buna funcționare a oricărei întreprinderi.Ea reflectă rentabilitatea și randamentul, rata de rentabilitate a activelor fixe, și, prin urmare, necesită o atentă calcul.Nu antreprenor nu ar trebui să neglijeze acest indicator mai important al activității economice a întreprinderii, precum și, într-adevăr, toți ceilalți indicatori.