O analiză a veniturilor și cheltuielilor ale organizației - o parte importantă a planului strategic al întreprinderii

Analiza

a veniturilor și a cheltuielilor de organizare caracterizează situația financiară a societății la sfârșitul perioadei de raportare.Ea reflectă datele privind veniturile, cheltuielile și alte rezultate financiare.O analiză a costurilor și veniturilor întreprinderii este utilizatorii externi cu informații despre sursele de profit sau pierdere cu privire la cauzele și dezvăluie imaginea de ansamblu a performanței companiei.Analiza

de venituri și cheltuieli este folosit nu numai pentru a evalua rezultatele operațiunilor sale pentru perioada de raportare, dar și pentru predicția activităților sale viitoare.Prognoza performanțelor viitoare este foarte semnificativ pentru investitori, pentru că este o oportunitate de a profita în viitor, o previziune pozitiv pentru creditori, în primul rând înseamnă posibilitatea de plata datoriei cu dobândă.În cazul în care activitatea companiei este de așteptat să neprofitabile, situația este evaluată ca incapacitatea de a rambursa datoria cu interes, și este pu

țin probabil banca va accepta o problema împrumut al organizației.Compunerea analiza veniturilor și cheltuielilor necesare pentru a observa o serie de cerințe, care sunt utilizate pentru o prognoza mai precisă a companiei.Cerința de a furniza informații cu privire la activitățile întrerupte, tranzacțiile cu persoanele rafinate, privind stabilirea de raportare pe segmente, reflectarea evenimentelor și faptelor condiționate.Acestea și alte fapte ne permit să facă o predicție exactă a întreprinderii pentru viitor.Analiza veniturilor organizației pentru a determina profitabilitatea companiei și să-și planifice veniturile.

obține informații fiabile cu privire la activitățile facilitatea pentru perioada anterioară pot învăța să dezvolte deciziile de gestionare bune, programul și planuri de afaceri pentru viitor.Într-o economie de piață, este important să se calculeze stabilitatea financiară a societății, care este, să se asigure că finanțarea de stat pentru care pot fi manipulate în mod liber fondurile și pentru a asigura utilizarea lor în procesul de producție și punerea în aplicare fără probleme fără sudură a produsului.Limitele sustenabilitatea financiară a organizației sunt considerate a fi cel mai important factor într-o economie de piață.Lipsa de stabilitate financiară duce la insolvență, la un deficit de fonduri, și în cele din urmă faliment.Stabilitatea financiară excesivă incetineste dezvoltarea, reducerea profiturilor și creșterea perioadelor de cifra de afaceri de capital.Analiza

de venituri și cheltuieli ale organizației face posibilă pentru a justifica parametrii această stabilitate, dar face imposibilă de a judeca situația financiară a companiei în acest moment.O analiză a veniturilor și cheltuielilor este întotdeauna necesară, indiferent de relațiile economice.Nevoia urgentă de o astfel de analiză apare atunci când există o transformare și reorganizare a întreprinderilor sau structuri juridice organizate.Acesta este asociat cu prelucrarea unei game largi de informații privind activitățile întreprinderii, care sunt cel mai des folosite în documentele ale situațiilor financiare.Mai mult decât atât, aceste date nu afectează hotărârea privind starea de lucruri în cadrul companiei, dar analiza lor exactă are nevoie de tratament.

Scopul său principal este de a obtine principalii parametri informative care dau o imagine clară și obiectivă a veniturilor și cheltuielilor întreprinderii pentru o anumită perioadă de timp.Analiza Propunerea de finanțare ne permite să dea o evaluare cuprinzătoare a tuturor activităților economice și a urmări principalele tendințe de dezvoltare.O analiză a veniturilor și cheltuielilor organizației - o parte importantă a planului strategic, în funcție de care societatea poate exista confortabil pentru o lungă perioadă de timp.