Културата на писмен език: Руски език

Културата на говоримия и писмен език - отражение на мислите и мненията на лицето, под формата на звук или в графичен дисплей.Създаване на знаци, изобразяващи елементите на звука, то изисква време.Имаше появата на писмеността.Говорейки възникнал много по-рано, отколкото си графичен дисплей.И това е напълно разбираемо.Писмената форма обикновено е адресирано до човек липсва в момента.Писането не е в състояние пряко да каже нещо за читателите, и следователно призовава за него чрез текст.Културата на писане възникнали едновременно с развитието на обществото, човешкото социализация.

книжовен език

е необходимо да се направи разграничение на концепцията за книжовния език на метода на представяне, което се използва за създаване на произведения на изкуството.Последният термин е по-обемен.В основата на писане е използването на такива текстове, приети в обществото на книжовния език, но много по-различна концепция и намира своето отражение във факта, че артистични техники в работно пълна с дълбоко метафорична оказва с много красиви форми, използващи реч.Императивно функция на думата е да се опише мислите и посланието на знания в различни области.Това естетически и книжовен език побира използването на разговорни завои, както и различни диалекти.

книжовен език - е елементът, чрез който, заедно с икономически, политически и социални фактори създаде национално единство.Това е уникален код за комуникация между хора от същите или различни култури.

Говорейки и да резервирате го

книжовен език има две форми: писмен и устен.В същото време, тъй като комуникацията между хората и книги са представени и говоримо тълкуване.Речта може да се използва като литературен и устна форма, в зависимост от човешкото възприятие за себе си в обществото, неговите навици, образование, лични стандарти на поведение.Този писмен език се появява най-често под формата на формуляр книга.Той определя обхвата на комуникация избора на език от материал, форма и определя вида на представяне.

Book тя се използва широко в политически, законодателни, научни сфери на комуникация, както и в говоримия форма на официалните срещи и тържества, когато става дума за по-висока позиция на персонала, семейството или домашна обстановка.В същото време тази форма на словото винаги е изградена въз основа на установените норми на книжовния език, основното правило е наличието на логически свързани помежду си предложения различават ясно изявление на идеи и с края.Резервирайте той предотвратява резки скокове от една мисъл не, доведена до логичен извод, до друго.

широко използван научна терминология, официална и бизнес лексика.Повечето думи не разполагат с ясна граница или разпределение между разговорен, говори, пише изложението на въпроса.Те са широко използвани в различни форми и са общоприети.Това създава фон, който тръгва на логически специална лексика за определена форма на представяне.

концепция на словото

Културата на устна и писмена реч - това е конкретен и правилно показване на свойствата на езика и неговите възможности по отношение на ежедневната комуникация.Той обикновено се изисква високо ниво на общото образование и културно развитие на лицето, както и развитието на неговото мислене и познавателни области.Културата на писане - тази карта е значението на ипотекирания с книжовен език и технически термини в експозицията на материала на потенциален слушател.

Култура реч науката

културата на речта като наука е тясно свързана с различните езикови и неезикови области.Също така е ясно своята връзка с лексикология и семасиология.Сред общите езикови науки влияе на хода на съвременния руски език, който е от основно значение за изучаването на литературните стандарти на представяне във всички негови производни.Полезно е да се използват най-комуникативните качества на речта, както и необходимата своята точност и последователност.Съотношението на тези качества с семантична комбиниране обогатява езика, използван в писмена форма.

Култура написването на учителите ще се различават от методите на представяне, използван от търговския директор на организацията, но основите и основните правила са идентични и в двата случая.

Особености на взаимодействие, наблюдавани между културата на речта и лексикография.На тази тема създал много специални речници и учебници, обхващащи тази перспектива.На свой ред, тясно преплетени със стила, който изучава функционирането на езиковите ресурси и да даде качествена оценка на страните, за да ги използвате, обяснява възможността за използване на определени елементи от изявления, използването на различни стилове.Културата на писане включва познаване на езикови дисциплини като социология, логика, етика, психология, естетика, педагогика, литература.Проследяване на ефекта не само на философията, но също така и технически, постоянно подложени на промени, дължащи се на появата на нови открития.

модерната теория на словото

написването култура - концепцията е много широка, включва много научни знания.Standard аспект играе много важна роля.Възможно е също огромно влияние върху развитието на тази дисциплина е едно модерно общество, и да го направи в норма.Така, от началото на ХХ век книги, като "Чисто и коректен руски реч" Chernysheva, сега без значение, тъй като те използват диалект от времето и конкретните форми на думите, присъщи на тази епоха.

въвеждане на нови думи, термини и понятия като неразделни следните корекции на концепцията на съвременния книжовен език.По този начин, на културата на писмения език, руски език и обществото вървят ръка за ръка.Тяхното съществуване е неразривно свързано с предварително получени Думата форми и прояви, но днес те може да изглежда претенциозно или дори неприемлива за консумация.В крак с технологичния напредък, книжовен език се променя в овладяването на новата терминология и нейното широко приложение.

култура днес написването на бизнес лице, във всяка област на познанието е изпълнена с множество нови думи и фрази, които са специфични за текущото ниво на технологичния напредък и използваните термини, понякога идват от други езици и култури.

официален стил

култура на бизнес писане - колекция от различни езикови техники и инструменти, използвани в областта на обслужване на официалния-бизнес отношения.Например, той се отнася до областта на широка гама от официални и бизнес взаимоотношения в различни ситуации с помощта на документацията на постъпващата информация.Широчината на прилагането на тази наука изисква различен бизнес стила:

  • официален бизнес (или офис);
  • право;
  • дипломатическа.

Те са тясно свързани, но има редица различия, които отразяват целите и методите за неговото постигане.При използване на дипломатически стил на основната задача е да се преговаря, етикет характер на тези отношения.

Правна стил включва езика на законодателството и подзаконовите актове, в които е налице набор от трансфери на различни условия и обстоятелства, водещи до отговорността.

официалния стил на речта изразява спецификата на езикови обрати, което отговаря на нуждите на разбиране и представяне на данни за всички участници и заинтересовани страни.

Тази култура на писане адвокат, например, може да включва използването на правна идентичност, а в някои ситуации, в които трябва да се постигне единство на договора, използването на дипломатическия стил.По-скоро рядко се използва, само един от стиловете в професионалния и всяка друга от дейностите на един човек.

езикови норми чертожни

култура на писане и правила за регистрация на официални документи, наредби са неразривно свързани с подробностите, които носят постоянна информация и включват една проста смяна на данни, свързани с дадена ситуация или човек.За различните правни инструменти се прилагат постоянни категории, които са приети в бизнес общността, както и законодателната власт.

Variable заместващите елементи в бизнес текстове, разширява обхвата на своите Вас приложения визуални възможности.В същото време може да има някои трудности, свързани основно с правилния избор на лексиката, използвана, неговите форми и тълкувания, пренос същността на въпроса, както и избора на граматическите начин, даващ възможност за използване на езика конструира за предаване на бизнес стила на текста и неговото значение.В тази широко използваните термини, подходящ не само за rastolkovaniya на различни процеси или свойства, но и в света на физически и юридически лица в завоите на речта, характерни за бизнес стил.

Speech етикет

Speech етикет включва използването и прилагането на някои церемониални регламенти, и спазването на дипломатическия протокол.Придържането към тези стандарти, приети въз основа на длъжностните лица от всички рангове, адвокати, лекари, служители на заповед, служителите, заемащи високи позиции.

култура на писане и речта етикет изисква административно обжалване на партньора или на друго лице с конкретни обрати на фразата.Това е особено важно в личен контакт с висш ранг.Обикновено, има редица ограничения върху използването на определени думи и комбинации от тях, носещи агресивен или отказа на цвят, и са задължителни проява на правилно отношение и лечение се посочва положението.В повечето случаи спазването на подробните правила за речев етикет, необходими за поздрав и сбогом, изразявайки благодарност или извинение, поздрав или лично посещение, моля.

разлика от много западни езици, на руски има две местоимения - "ти" и "Вие", която ясно да определи социално положение на лицето, на което жалбата е насочена, както и на характера на взаимоотношенията между хората, наличието на чиновничеството в тяхната комуникация.По този начин, използването на форми на обръщение "вие" може да се постави в неудобно положение, като крайна цел, а повечето от написаното, тъй като тя обижда личността и изразява издевателства върху личното достойнство.

правилна реч

граматичната система на словото възприема различни социални фактори и има достатъчна устойчивост към тях.Следвайки правилата до голяма степен определя такова нещо като "култура на писане."Руският език е богат на различни граматични правила, но в същото време, тяхното изобилие обхваща всички възможни варианта за тяхното използване при всички ситуации и скорост.

Литературни правила на граматиката, за разлика от други нива на системата на езика, лесни за регулиране.Те са широко проучен, имат своя собствена система за кодиране.Въпреки това, те също са обект на промяна под влияние на историческите събития, но са по-стабилни, за разлика от такива науки като деривация.

Wealth на словото

ниво на речта култура и неговата писмена декларация, зависи не само от знанията на приетите норми, правила на логиката, но и върху овладяването на всеки отделен човек неизчерпаемо богатство на езика и способността да ги използват свободно в писмено изявление на мислите си.Руският език отдавна е признат за един от най-богатите.Нейната ширина възлиза резерви на лексикални и фиксирани, фрази и конотация на всеки елемент и огромните възможности за тяхното прилагане.

също бележи фонетиката богатство, възможните комбинации от различни форми на думите, разнообразието на лексикални, граматични, фразеологични синоними и варианти, изготвяне на сложни структури, които предават интонацията на речта.Всичко това изобилие позволява писането да изразя най-неуловимите настроенията и значения, емоционални нюанси на предаваната информация.Умело боравене руските думи, можете да прехвърляте вашата музика, нюанси на цветове, звуци и шумове, яркостта и необичайни фантазии и мечти, всички природни явления и човешки чувства в цялата им палитра.

култура на писане, богатството си от едно лице се определя от размера на езиковите ресурси, с които той е запознат и може свободно да циркулира, което прави фигури на речта, способността да се предава във всяка ситуация тънкостите на въпроса или темата.Богатството на речта се определя от изобилието на различни средства и начини за изразяване на една и съща концепция за използване на различни форми с различен произход.Използването на словообразуване, като добавите представки, наставки, окончания до корена на думата отваря почти неограничена възможност за нови изрази в реч, или прехвърляне на друг по-точен настроение, чувство.

По същество, културата на писане - какво е това?Този компетентен, своевременно използване на литературни революции и способността да се изразява ясно мислите си.Това е възможност да ги доведе до абсолютно всеки слушател.