Структурата на върховенството на закона

структура на принципа на правовата държава е форма на вътрешното съдържание.Един или повече позиции регулиране функция е в състояние да извършва в случай, че има способността да отговорят на условията на реални за формоване, помисли за общите свойства на тези условия.Освен това, държавата трябва да предостави за изпълнение на регулации.

структура на принципа на правовата държава е модел (Схема Model).Той свързва всички елементи на неговите компоненти.Основната характеристика, която се характеризира със структурата на правните норми от други системи - изграждане на подходяща правна, интелектуална и волева съдържание на държавната власт.Практиката показва, че развитието на нормативната уредба се изразява в изолирането на разпоредбите, които регулират правни санкции.

структура на върховенството на закона е логическа конструкция.Проектирани да осигуряват тази конструкция регулиране на отношенията между гражданите.С други думи, това е специфичен модел, вероятността за поведение и се образува в процеса на развитие на обществото.Структурата на върховенството на закона отразява желанието на хората да формират дългосрочни средства за развитие и познаване на правната действителност.

традиционно установено, че въпросните разпоредби включват три компонента: санкция и разпореждане хипотеза.

разпределение отразява съдържанието и същността на правилата за поведение.Тя посочва към задълженията и правата, които са защитени от държавата.

хипотеза предполага специфични обстоятелства в живота, в които един или друг правило влезе в сила.

на стимул или наказателни наказателни точки.По този начин, записани положителни или отрицателни ефекти, които се случват в съответствие или, напротив, нарушение на правилата, посочени в разпореждането.

В някои случаи, статията на закона са формулирани правила.Останалите части може да бъдат отразени в изделията или други актове.В този случай е необходимо да се направи разграничение на понятието за членове от закона по лекарско предписание.Това разделение е много очевидни определения.Това се дължи на факта, че една статия може да съдържа няколко разпоредби.Така например, структурата на наказателното право може да съдържа санкции във актове, обслужващи други правни отрасли.

С този дизайн регламенти е обективирано в резултат на експресията на конкретен социални отношения.Връзки с обществеността, което е предмет на регистрация, налага обективно изискване на логическата структура, съгласно нормите на нейната вътрешна структура, която от своя страна определя броя на елементите, както и естеството на взаимоотношенията между тях.Определяне на въздействието на дизайна има форма, тип, вид и обществените отношения.Трябва да се вземе под внимание сложността на някои от съществуващите логически връзки, които се образуват между участниците в рамките на отношенията, количествени характеристики на обекти и предмети, честотата и обхвата на взаимоотношенията в обществото, както и вероятното ниво на обобщение.

С известна условност може да се каже, че във всяка правна норма, присъства като логически компоненти, както се изисква от една или друга социалното взаимодействие.По този начин, в структурата на имуществени отношения, в допълнение към по-горе три елемента, като има известна степен на насърчение, посочване на всяка участваща образувание.За по-голямата част от наказателните отношения се характеризират с два мандата проектните изисквания.И, например, за политически, масови съотношения, които изискват конституционно дизайн достатъчно често изявление на правото на тяхното присъствие.