десетични дроби

protection click fraud

десетични дроби по математика са рационални числа, които са равни на един и няколко акции, които се разделят на определен елемент.Записване на този индекс обикновено съдържа две числа.Първият показва степента, в която тя споделя проби в процеса на създаване на фракция единица, а вторият - редица от тези акции са включени в получената фракционна броя.По отношение на отчитането на този показател, ако е написана под формата на числителя и в знаменателя отделена с бар, а след това този формат се нарича "общи" фракции.Ако номерата на рекордни чрез запетая, тя се нарича "десетична", и това е за нея и ще бъдат обсъдени в тази статия.

понякога входни номера триетажни, числителят на която се намира над знаменател, както и между тях ада, не е много удобно.Това неудобство е било особено силно се проявява с появата и разпространението на масивна компютри.Decimals не разполагат с този недостатък, че не е необходимо да се уточни числителя, тъй като по дефиниция тя винаги се взема като отрицателна енергия от десет.Именно поради тази причина, че фракционни експонати могат да дават облика на запис "в един ред."Въпреки факта, че дължината му е малко повече, че все още е много по-лесно, отколкото с помощта на обикновен удар.

Има и друго предимство на хоризонталната записа.Тя се крие във факта, че до десетичните по този начин е много по-лесно да се сравни.Причини простота се крие във факта, че прилагането на метода е достатъчно да се сравнят две цифри в същите места.За сравнение, обикновената фракция се обърне внимание на знаменателя и числителя.Това предимство е важно не само за хората, но и за персоналния компютър като просто се създаде програма, насочена към сравняване на тези числа.

Дейности като събиране и изваждане на десетични дроби, разработени от векове.Те дават възможност за извършване на необходимите изчисления, а не само на хартия, но и в ума, защото е са добавени и изважда много по-лесно.

десетичните знаци, малки букви записани със запетая, са основната цел - значително опростяване на изчисленията с различни математически стойности.Но съвременното развитие на технологиите и все по-сложни компютърни системи всички на ползите от това по-малко и по-малко забележими.

допълнение описва формата на записа има и своите недостатъци.Например, за да запишете периодични фракции, десетични числа се добавят към Числото в скоби, и неустойчиво представяне в запис хоризонтален формат почти винаги имат само приблизителна стойност.Отново, това е да се отбележи, че на това ниво на човешко развитие, което се наблюдава в момента, както и бързо развиващите се технологии, номерата на начина за регистрация в десетична форма е много по-удобно, отколкото обикновено.

След няколко операции с дробни числа, резултатът може да бъде безкраен мярка.За да бъде повече или по-малко ясен резултат, и че е възможно да му за извършване на по-нататъшни изчисления, че е необходимо да се направят закръгляването десетичните.Първо трябва да се реши до каква освобождаване от отговорност е да се съберат числения индекса, и запис ударът на следващия брой, който идва след този показател.Закръгляване възможно да хилядни, стотни, десети и до цяло число.

също е важно да се знае, че общите фракции могат да бъдат превърнати в десетична без загуба на точност или до определен брой символи, заченати поставена след десетичната запетая.Всичко зависи от съотношението на числителя и знаменателя.