Обществото като социална система

Ако ние считаме, обществото като социална система, е необходимо първо да се докоснете до нейната структура.Обществото като социална система включва различни елементи на системата и връзките между тях.Елементите на обществото са социални групи (малки и големи), социални институции и физически лица, както и комуникацията между индивиди, групи, между индивиди и групи, и т.н.Място или позиция, заета от социалния елемент, дали дадено лице или група, наречена социален статус.Функциите, които изпълняват социална елемент в социологията се нарича социална роля.Отношенията

социални обществени играят ролята на социалните отношения между елементите на социалната система.Социална комуникация - комбинация от фактите, които определят онлайн дейностите на лицата в някои прилики, за да постигне някакви цели.Обществото като социална система определя в много отношения и комуникация, сгъване в общество, което отразява политическите, икономическите, културните особености на дадено общество.

устойчиви социални взаимоотношения се появяват, когато социалните взаимодействия са постоянно възпроизведени, с тяхната интензивност може да варира значително.Например, след един млад човек (момче или момиче) напуска дома на родителите си, социалните връзки и взаимоотношения между тях не спирайте, въпреки че директна връзка не може да бъде.Все пак, има семейни отношения, памет, наличие на техните образи в съзнанието на младия мъж, който ни позволява да кажем, че социалните връзки и отношения между тях продължават.

Uniform, веднъж и завинаги определя законите на социалното взаимодействие, разбира се, не съществува.Обществото като социална система до голяма степен определя характера на тези взаимодействия, които зависят от много фактори, които могат да се разглеждат като две групи: първата ни възложи цел, като например социално-културната специфика на дадено общество, а второто - субективно, които включват лични характеристикииндивиди (мироглед, ценности, нагласи, ориентация на личността, и т.н.).

индивидуални актове в непрекъснато взаимодействие с други хора.Но обществото като социална система има огромно влияние върху физическите лица, взаимодействащи, регламентиращи тяхната дейност, насърчаване или ги наказва.Освен това, самите хора имат постоянен влияние върху друг.Индивидът също може значително да повлияе на неговото идване, и не е много социална среда, например, когато се дава пример на конкретни действия.Като се има предвид като мултидисциплинарен, мулти-вектор и непрекъснати ефекти, които се намират навсякъде в социалната среда, е възможно да се говори за система, която има качества, които не се характеризират с всеки един от членовете му поотделно.

обществото като неразделна социална система има свои специфични закони.Например, стабилност, динамика и откритост, както и появата на синергия, способността за самосъхранение и саморазвитие.

С цялото разнообразие от теоретични подходи за справяне с обществото като социална система, има три теоретични модели на обществото .

Първият модел вижда обществото като съвкупност от лица, действащи в резултат на съвместните им дейности (Дюркем, Толкът Парсънс).Вторият модел се основава на факта, че социалните приоритети не са физически лица, както и техните асоциации, съюзи (Маркс, Р. Дарендорф).И накрая, третият модел е свързан с определена метафизична разбиране, че има социално по метода на разделяне на разглеждането на социалните процеси и явления (A. Schyuts, Джордж. Мийд, Luhmann, Бурдийо).