Какво е социална група

Всеки ден ние общуват и взаимодействат с много хора.Това се случва през цялото време.Често, независимо от желанията, влизаме в различни социални групи.По същество това е напълно невидима, естествено и бързо.

Какво е социална група?Това е сдружение на хората, които има признаци са уникални за него.Тези характеристики включват интересите, целите, ценностите, социалния статус и така нататък.

Social Group

поява на такива групи се дължи предимно са настъпили преди много векове, разделението на труда.Всяка социална група се основава на използването на някои специфични ползи на културата, обществото и така нататък.

съвкупност от тези групи - това е социалната структура на обществото.Разбираемо е, като вътрешен обществения ред, подредени правила, образувана по време на взаимодействието на групи.Разбира се, това е социалната структура на обществото е нещо, към едно, като цяло.

социална група - не е едно и също нещо като quasigroup.Във втория случай тя е нестабилна неформално сдружение на хора, чиято структура е имплицитно, и цели са неясни или под въпрос.

quasigroup - е публиката, публиката, всичко в магазина, и така нататък.Quasigroups са малки групи.Но в същото време не трябва да забравяме, че както за участниците, и са включени в други, по-големи организации - в големи социални групи.Защо е социална психология отдава голямо значение е имало проучване на малки сдружения на хора?На първо място, защото те имат най-силно влияние върху развитието на човешката личност.Най-социална група създава база, която в бъдеще ще бъде разработена в малки групи.

малки групи - е сдружение, състояща се от двама или трима души.Броят на хората се увеличава - социална група става малък.И на тези асоциации може да бъде временно или постоянно.Защо всичко в магазина може да се нарече социална група?Причината е, че тя е колекция от хората, които отиват на едно място по едно време и имат една и съща цел.Разбира се, тази социална група е временно.

Всеки ден ние сме обединени с много хора.Това се отнася както у дома и работата.Family - социална група, екип по време на работа - същото.Сдружения на хората са различни, тяхната структура и предназначение са винаги различни.Във всеки сливане, рано или късно освободен лидера.Кой е лидер?Това е човекът, който с помощта на неговата власт, а не всеки орган може да влияе върху поведението на хората, техните дейности, решения и така нататък.

членове на малките социални групи често са в неравностойно положение.Често, неравенството е условно.

В тази статия, да не говорим за съответствието.Този термин се отнася до влиянието, което социална група има по индивидуален.Фактът, че има определени правила и норми, които са задължителни.Също така в групата могат да доминират определени мнения по някои въпроси.Лице, което е страна по асоцииране може да се съгласи с мнението на групата, както и правилата, приети от нея, или не са съгласни.Ако той не е съгласен, тогава групата по някакъв начин се опитват да го принудят да приемат неговите ценности.Индивидът се съпротивлява и не иска да се подчини?Това не-конформизъм, че е независимост от мнението на мнозинството.

социални групи могат да имат върху хората и на отрицателните и положителните ефекти.Участие в някои от тях може да има много вреден ефект (например комуникация с наркомани може да доведе до факта, че самият той ще бъде наркомани).