Отписване на гориво.

Въпреки различни вярвания и теории, че целият свят е зависима от петрола.Тя е неразделна част от повечето неща около нас.Основните сред тях е горивото, което всяка година се развива все по-скъпо.В тази връзка, гориво и анулиране на тяхната сметка се счита за ключово значение за всички машини свързани с промишлеността.A ясна система за строг надзор, а понякога може да спести до 30% от средствата за транспортиране.

Изчисленията използват обикновено са два основни критерия: разстоянието и разходът на гориво на 100 км.Днес реда на отписване на смазочни ясно регламентирана и формализиран в отделен документ.Обикновено такъв сертификат се издава за определен период от време и се подписва от специално упълномощено лице.Тази процедура се изисква за всяко предприятие, което по някакъв начин свързана с моторните превозни средства.Според постановление на Министерството на транспорта от 2003 г., данъчните органи имат право да се запознае с цялата информация за разходите за гориво.Сегашната дългосрочно практиката е показала, че отписването на гориво и смазочни материали за пътния лист е най-модерната система на разположение днес.

В големите транспортни фирми в съответствие с тези изисквания, поставени на първо място.Тази нагласа е ръководство за предмет убива два заека с един камък.Първо, премахване на главоболието и глоби от IRS.Второ, тя позволява на себе си да учат и да следи темповете на разхода на гориво.Има моменти, когато анулиране лубриканти превишават изискваните от закона граници.Често това се дължи на допълнителни модификации по автомобила към нуждите на предприятието или с незадоволителното състояние на техниката.

Ако вторият вариант е доста лесно да се премахне, защото първият може да бъде някои трудности, но те могат да бъдат решени.Закон позволява в този случай да се увеличи действителния разход на гориво, независимо от инструкциите на производителя.Но всичко това трябва да бъде подкрепено от нормативни документи на предприятието и на лична заповед на директора за увеличаване на разходите за отписване на гориво.Практиката показва, че в случай на съдебен спор добра регулаторна рамка позволява на данъкоплатците, за да спечели делото.

важно звено в тази верига е от самия водач, тъй като точността на данните, включени в тяхната пътна карта зависи от много неща.По този начин, отписването на петролни продукти е съвместна отговорност, както на работника или служителя и работодателя.В края на месеца, той е длъжен да синхронизирате счетоводни товарителници с неговите вътрешни документи по темата за несъответствие баланс.Този контрол ви позволява да получите максимална информация за работата на водача през изминалия месец.И ако всичко е направено в един график, както и увеличаване на разходите за гориво, той ще бъде непосредствено видимо в счетоводната документация, която ще се предприемат навременни действия.

Отписване на петролни продукти - доста сложни и разнообразни процес, който включва голямо разнообразие на документация и спецификации, в зависимост от характера на дейността на дружеството.Така че преди да отпусне средства за закупуване на гориво и смазочни материали, препоръчваме внимателно да разгледа този въпрос и да подготви всички необходими документи.Понякога, дори най-малката получаването или товарителница, ще ви спести от плащането на значителни данъчни глоби.