Какво е изчисляване на продажбите

В момента нарастващото развитие на пазарните отношения, почти всеки собственик на бизнес е изправен пред необходимостта да се извърши изчисление на обема на продажбите на стоки или услуги.Тази информация е основен показател за ефективността на предприятието.

Първата стъпка е да се определи какво терминът "Изчисляване на обема."Тя е сложно понятие, което включва целия обем на печалбите, които компанията получава за продажбата на строителство, услуги или стоки за определен период.За да се определи с точност на обема на продажбите, трябва да се основава на чисто индекс.Мрежата ще бъде равна на общата цена на реализираните строителство, стоки или услуги, без прилагането на заем.Необходимо е също така да направите избор.

Този индикатор може да се изчисли по следната формула: Rt = TXP.Rt - това е общата печалба, P - размер на емисията, T - общата сума продадени.

Ако следвате тази формула, то е ясно, че печалбата зависи от обема на производството и неговата стойност.

Но ако ние трябва да се извърши изчисление за размера на предприятието, с перфектна политиката на конкуренция, се оказва, че T - е постоянна.И в този случай имаме изложени модел, в който индексната функция зависи от обема на продадените продукти, услуги или строителство.

накрая, съставяне перфектна формула, чрез която можете да извършите изчисление на обема на продажбите, трябва да се отбележи, че е важно да се вземе предвид размерът на разходите.Тъй като те са в пряка зависимост от обема на производството.С други думи, цената става по-голямо с увеличаване на продукцията.Следователно, обемът на продажбите на услуги, предоставяни или продажбите на продукти, които фирмата произвежда е право пропорционална зависи от броя на издадените стоките, строителството или предоставени услуги.В този случай, формулата за изчисляване на обема ще изглежда така: C = Rt -Ct.Къде C - е мярка за обема на продажбите, Ct - показател от общите разходи.

Заслужава да се отбележи, че не е необходимо да се фокусира върху големите количества стоки, произведени.Тъй като увеличаването на производството води до увеличение на разходите, които с течение на времето може да се намали печалбата на и да причини увреждане.

Съвет: При изчисляването на обема на продажбите, трябва да се обърне внимание на главния аспект - правилното изчисляване на обема на произведените стоки, работи или предоставят услуги, в които компанията получава най-високата печалба за периода.За да направите това, изпълнете изчисляването на размера на извадката.Размер на извадката

- количествена мярка на елементите, които трябва да бъдат проучени.Тя се определя въз основа на определени предварително регламентирани условия.Така например, в проучването на общественото мнение за маркетингови проучвания клиентът е наясно, че извадката от 2000-3000 души.Затова той препоръчва следния този номер.

Също така, размерът на извадката се определя въз основа на анализ на статистически данни.Този метод е необходимо да се определи минималната индекс, при условие достатъчно точен резултат.Обикновено това се осъществява чрез ограничаване на стойността на изследването.