Структурата на върховенството на закона

Всяко юридическо норма е едно цяло, което е изградено от съчетаването на няколко тясно свързани части.Структурата на закона обикновено включва три основни части, които са предприети, за да се определи правната наука като хипотеза, разпореждания и санкции.

В допълнение, принципите на правовата държава са три общоприетите нива, като се гарантира целостта си в резултат на определени обществени отношения, които са довели до формирането на правна рамка.Това е правен, социологически и логически нива.

структура на върховенството на закона при хипотеза осъзнава, по-голямата част от стандартите, които описва определени обстоятелства в живота, или дейност, за която конкретно правно пъти, което води до прилагането на тази разпоредба.Хипотезата съдържа основните точки от закона, като например: място, време, субект и обект на стандартите, както и вида на връзката между тях, което води до появата на страните за някои правни отношения.Хипотеза регулира отношенията, се определят техните граници и формулиране на тяхната същност.Така

изолира и няколко типа хипотези, отделянето на които зависи от броя на условия за прилагане на закона, което тя описва.На тази основа се прави разлика проста (с описание на условията) и сложни (с описание на две или повече условия) видовете хипотези.Също така, в зависимост от отношенията, които се свързват хипотезата на конкретна правна разпоредба към обстоятелствата на живота, в съдебната практика изолирана казуистичен и абстрактна хипотеза.Първата съдържа описание на някои случаи прилагането на хипотезите, които могат да възникнат само при определени обстоятелства.Вторият тип хипотеза, абстрактно, родово описание предполага, в които могат да се прилагат принципите на правовата държава генерализирани симптоми на тези условия.

Терминът разпореждането на закона описва структурата на отношенията между самите възникнал между субектите на всеки клон на правото.Той описва прякото управление на поведение, който урежда отношенията на юридически лица.Често, разпореждането на закона - това е отражение и пълно описание на законосъобразно поведение на пациент в пълно съответствие със законите на страната.

санкции, които всяка структура е на върховенството на закона, описва някои последици от настъпването на което включва нарушение (умишлено или не) разпореждания.То може да бъде описано имущество, морално, психологически, физически, и всякакви други неблагоприятни ефекти, които са неизбежно следствие от неправилно действие, извършени напук на правната норма.

Всички те са отражение на нивото на правната практика и са от практическо значение за тяхната реализация.В допълнение към правната ниво, там е и логиката, която също има свои собствени характеристики.

логическа структура на принципа на правовата държава предполага наличието на евентуална реконструкция на тази разпоредба.Благодарение на логическото ниво на правните норми разкрита всяка съществуваща връзка между законодателните актове, в резултат на което е възможно да се разкрие странните правила или липсващите елементи в другите членове на пакет от закони, или в нормативни актове, пряко свързани с конкретното правило.С други думи, логическата част на всяка правна норма, която ни позволява да се говори за единството и взаимосвързаността на всички съществуващи държавни закони и подзаконови актове.

Така структурата на върховенството на закона - това е частите за свързване на всяка правна норма, която гарантира неговото значение и го прави значително в системата на правните отношения.