Социално опасни актове - Какво е това?

общественоопасно деяние е предвидено от закона престъпни деяния престъпни които увреждат обект на правна защита.В допълнение, той е задължителен елемент на всяко престъпление.

Така че, акт - е преди всичко действия или бездействие.

активна форма

под наказателна правна наука разбира социално опасни, незаконни, преднамерено, умишлено, комплекс в нейната структура активно поведение на дееца.

активно поведение - е реализацията на някои физически движения.По-специално, въздействието върху обект на атаки като мускулите и словни марки.

Последните два вида - мълчаливи и устни - така наречените интелигентни видове активно поведение.Най-широко използваната форма на мълчаливо като жест на съучастие престъпления.

пасивна форма

Що за пропускането, това е публично акт, незаконно, преднамерено, умишлено, комплекс в неговата структура пасивно поведение на предмета на престъплението.

Какво отразява пасивно поведение?На първо място, липсата на някои съществени действия, които са в областта на наказателното право.Това е общественоопасно деяние, което има социално значение, определя отговорностите за действие.

Оказва се, че в този случай се счита за престъпление, ако физическото лице е имал задължението да действат, е имало реална възможност за изпълнение, но тя не е активна.

Това задължение се определя не само разпоредбите на Наказателния кодекс и други нормативни актове.Тя може да протече по реда на Наказателния кодекс на Руската федерация:

  • инструкциите на закона;
  • виновен човек, който извършва официален или професионални задължения;
  • приема други функции;
  • опасно поведение.

лице не може да бъде подведено под отговорност, ако престъпно деяние под формата на бездействие е ангажиран човек не е длъжен да действа в дадена ситуация.В допълнение, тя в никакъв случай не е важно тежестта на последствията, които са настъпили в резултат на бездействие.

Признаци

престъпно деяние - действие или бездействие, което има определени функции, като например обществена опасност, незаконосъобразност, информираност, силна воля характер.

Public опасност означава, че престъпността винаги причинява вреда или може да представлява заплаха за увреждане.

Що се отнася до незаконосъобразност, той предполага, че деянието е извършено от престъпни цели нарушава забраната в наказателното право.В тази ситуация, само законодателят има право да отпусне на основните характеристики на конкретните действия и да го приписват на престъплението.

Awareness изглежда, че престъпността се появява само ако се прави съзнателно.Оказва се, че човек трябва да разбере характера на нарушението и опасността за обществеността.В допълнение, на осведомеността за правата следва също така да докоснете даден обект, и вредата, която се изпраща директно към него.След анализ на тази функция, се оказва, че човек не може да бъде подведено под отговорност, ако, например, неволно падане газена лампа, и накрая пожар.

волеви характер означава, че престъпно деяние - престъплението е извършено от лице, напълно в състояние на лидерството от неговите действия по време на извършването му.

сложност и специфични нарушения

сложност на актове от факта, че всяко престъпление включва няколко етапа.Можете да донесе ярък пример.Един човек, който избира да извърши убийство с използване на студена оръжие, първо избира желаното място.Тогава нарушителят е близо до жертвата на подходящо разстояние.След това той изпраща ръба на ножа в желаното място - в жизненоважен орган.Най-често това е сърцето, на стомаха, на главата, и така нататък D. Последното нещо, което той прави. - Го удари.

точно е, че законодателят не е достатъчна, за да може човек да конкретен член от Наказателния кодекс.Той трябва да описват конкретните действия на човешкото поведение, и как те го сложи.

обстоятелство изключва наказуемост

Това са действия, които са насочени към преодоляване на потенциалната заплаха, която е създадена за целта на правна защита.Такива действия - това е причиняването на вреда, която е призната като социално полезни и социално целесъобразно.От една страна, те са предмет на отделни разпоредби на Наказателния кодекс.Въпреки това, от друга страна, те не разполагат с материалните елементи на престъпление, това е, обществената опасност.Поради това, тези действия не носят отговорност от Наказателния кодекс.Обстоятелства, с изключение на престъпността се различават от непълнолетното лице и че са полезни или неутрални за обществеността.

Видове обстоятелства с изключение на престъпността

Наказателен кодекс определя шест вида обстоятелства:

  1. -отбраната - причиняване на вреда, като защитава правата и законните интереси на гражданите, обществото и държавата.
  2. причини вреда по време на арест на лице, което извърши нарушение - всеки има право да задържат лице, което извършва престъплението.Щети щети могат да бъдат физически лица, така и имущество.
  3. спешност - увреждане на защитени интереси, за да се преодолее опасността за човек и друг човек, обществото и държавата.
  4. Принуждаването психически или физически - не се счита за престъпление, ако лицето е било обект на принуда, не е в състояние да управлява собствените си действия.
  5. Justified риск.Рискът е оправдан, ако е налице полезна обществена цел, като вземат необходимите мерки за предотвратяване на щети, неуспех за постигане на полезни цели, не е умишлена заплаха за други хора, на околната среда и др.
  6. изпълнение на нареждане или заповед - в този случай на възникване на задължението от страна на лицето, което издава такава заповед или инструкция.