Отговорност за неплащане на заплати.Отговорност на работодателя за забавяне или неизплащане на заплатите

Намирането на работа, всеки се надява на достойно и навременно заплащане на труда им.Освен това, Кодекса на труда на Руската федерация се казва, че работодателят трябва да предостави на работника или служителя възнаграждение, съизмеримо с работата му и да го плащат в пълен размер на установената със закон, заетостта или колективни термини споразумение.Но, за съжаление, много често сме изправени пред произволни лидери, които смятат, че отговорността за неплащане на заплати, те няма да страдат, безскрупулни счетоводители, човешкото безразличие и преки нарушения на закона.

се бори за истината и да се подчиняват на обстоятелствата, но да запазят работата си?Как да въведете, всеки за себе си да реши.Но не забравяйте, че един от най-явните нарушения на трудовото законодателство - това е неплащане на заплати.Наказателният кодекс се създава една много сериозна отговорност за този вид престъпления, и това трябва да бъде запомнен като служителя и работодателя.

първите стъпки

получите фиш или заплата в картата или инкасо.Но тя, по неизвестни причини, е по-малко от обичайното.Или начислената заплата, но парите не постъпят.Първото нещо, което да направите е да се консултирате счетоводния отдел на лицето, отговорно за изчисляването и изплащането на заплатите.Ако не сте получили фиш, а след това е, от законодателна гледна точка, представлява нарушение на правата на работника или служителя и законите на Руската федерация.Работодателят уведомява всеки служител в писмена форма от размера на неговата заплата, с посочване на някои видове такси, включително компенсации и други суми, както и размера и вида на удръжки, ако има такива.Ако държите законна или е бил допуснат до небрежност или грешка, след инцидента е изчерпана, на този етап.

обжалва пред ръководството на организацията

Ако не сте съгласни с запазването на приходите си, или ако не даде никакво обяснение, моля, свържете се директно към главата.В името на работодателя да напише декларация, в която се изразява ясно и подробно, регистрирайте за неизплатени заплати или незаконно задържане на част от заплатата.Не забравяйте да напишете две копия от заявлението и ги регистрират със секретаря.Лично аз се провери дали е датирана разписка, а броят на входящата поща, в противен случай молбата Ви за неплащане на заплатите може просто да "губят".

В краен случай, можете да изпратите своята жалба с препоръчана поща.През всичките си речи и изказвания винаги се опитвам да се позове на специфични правила на Кодекса на труда и в Наказателния кодекс предоставя на санкции за нарушения на закона в конкретния случай - отговорност за неплащане на заплати.

държавна инспекция по труда

То може да бъде, че вашата кандидатура е писано в адреса на работодателя, няма да доведе до положителни резултати, или просто да го игнорирате.След това можете спокойно да се обърне към Държавната инспекция по труда на факта, че работодателят е направил незаконен забавяне в изплащането на заплатите или удържане част без никаква причина, свързани с прилагането на наличните документи (от трудовия договор, фишове, обяснение на работодателя, заповеди за бонуси ит. г.).Съобщението може да бъде изпратена чрез официалната интернет страница на организацията, електронна поща или се свържете с горещата линия.

сто процента ефективност на този етап може да бъде случаят, само ако всички нарушения са извън всякакво съмнение, а законът е изцяло на страната на работника или служителя.В допълнение, необходимите документални доказателства.Затова предварително си струва да се съберат всички документи, особено на трудовия договор, поръчките за възлагане или удържане на заплатите, вносни бележки.Ако работодателят отказва да ви даде нареждания, които са пряко свързани с вашата работа, не е уместно.В този случай също има начин - просто да напише писмо до главата с искане да се даде копие от необходимите нареждания, надлежно заверено.Заявление за регистрация със секретаря, един екземпляр остави у дома.В срок не повече от три дни, в съответствие със закона, вие сте длъжни да дадем на тези копия.В противен случай, този факт може да се отбележи в изявление на прокурора или съда.

жалба до прокурора

Ако нито първата, нито втората опция не дават резултати, свържете се с прокуратурата.Жалби за неизплатени заплати, вписани в прокуратурата на града или района, където живеете.Той определя същността на ситуацията с подробности за действителното характер - по-малко чувство и повече факти.Включи копия от всички документи, имащи отношение към случая.И също така да подчертая необходимостта от разследване в съответствие с нормите на Кодекса на труда от работодателя.

жалби за неизплатени заплати трябва да се считат за прокуратурата в рамките на един месец от датата на регистрирането му.И ако това не изисква допълнително разследване или проверка, в рамките на петнадесет дни, след което трябва да изпрати писмен отговор на резултатите от прегледа си и за предприетите мерки.На този етап, прокуратурата може да нареди на работодателя да плати всички неизплатени заплати към определена дата, както и да изисква да дисциплинира тези, които отговарят.

Но има недоволни служители и прокуратурата.Човек не може да нетърпение очакваме да чуем прокуратурата за един месец, след очаквания резултат и всички права и работодателя, от своя страна, ще го даде време, за да се отпишете.И сега, време е минало, желаният резултат не е получена и условията на позоваване на съд пропуснати.Това добавя допълнителни разходи и усилия.Такава ситуация може да възникне по-специално, когато работникът или служителят не е съгласен с размера на заплатата изплаща, когато те са били прави неоснователни, по негово мнение, задръжте.

Court: завеждане на иск

Отивате в съда е може би най-ефективното въздействие мярка, целяща да гарантира, че безскрупулни работодатели, държани отговорни за неплащане на заплати.Но като правило, нашите граждани, по някаква причина, да избягват този курорт.Въпреки, че всичко е съвсем проста.Тя трябва да бъде написан в съответствие с образеца (които могат да бъдат намерени онлайн или да вземе в окръжния съд), на исковата молба.Неплащането на заплатите - това е много грубо нарушение на закона и, като правило, работодателят е правене на отстъпки, за да се разреши проблема по пътя на трудов спор, като се избягват, че това е едно наказателно дело.

При подаване на заявление до съда за разрешаване на спор труда работникът или служителят е освободен от съдебните разноски и съдебните такси.Исковата молба за неизплатени заплати в пълен размер или частично, се подава към районния съд.Писано е в три екземпляра.Необходимо е да се разработи за същността на ситуацията и неговите изисквания.Ако копия от всички документи, че не са били в състояние да получи, уточни това в свое изявление.Впоследствие съдът, по свое усмотрение, може да изисква от работодателя да им предостави.Ако съдът прави изявление, че ще бъдат разгледани в гражданско производство в срок не по-дълъг от 2 месеца от датата на получаването му.

Обезщетение

Кодекс на труда на Руската федерация, и по-специално чл.236 ни казва, че работодателят носи отговорност за неплащане на заплати, неговото отлагане и забавяне на други плащания, включително на материала.Размерът на обезщетението зависи от текущия курс рефинансиране и се заплаща за всеки просрочен ден.В допълнение, работникът или служителят има право на обезщетение за неимуществени вреди.Като цяло, размерът му не е много висока, но все пак мястото да бъде.Полезно е да се извлече от здравното досие, ако е налице влошаване на заболяването, претърпяла нервен срив и така нататък. D.

Въз основа на изложеното по-горе, ние заключаваме, че забавянето на плащането на заплатите към служителя дава право на обезщетение, както и причинени духовно или физическо страдание (но това също се случва) - за обезщетение за морални вреди.

с участието на експерти

активното участие на експерти - е законното право на всеки член на гражданското производство.Ако служителят по някаква причина, за да не се доверява на организацията на счетоводители и техните изчисления, и че той не е компетентен по този въпрос, той може да кандидатства за участието на експерти, независими експерти.Цената на услугите, които тя създава в съда, и одобрената сума ще бъде възстановена от губещата страна.

Settlement споразумение

Дори лошата света, казва поговорката, по-добре от една добра кавга.Много често, работодателят отива на такава мярка, тъй като сключването на споразумение за уреждане, не искат публичност и предпазване от по-сериозни последици.Тя може да бъде подписан на всеки етап от трудов спор, и по същество това е сделка между ответника и ищеца.Тя е одобрена от съда.С подписването на споразумение за уреждане, че е важно да се помни, че след подписването на апелативния съд отново със същите претенции за невъзможно.

Какви са условията на обърнат към съд?

работниците, чиито права са нарушени, може да се обърне към съда с иск в рамките на три месеца.Време се брои от деня, когато той е знаел или е трябвало да знае, че неговите права са били нарушени.При възникване на спор за размера на заплатите платена, периодът ще премине от времето, когато работникът или служителят получи фиш подписало заявлението, или парите се прехвърлят към банковата си сметка.Ако работодателят се начислява, но не плаща заплата, условията ще бъдат използвани от момента, когато наетото лице напуска или се отхвърля по негова молба.Важно е да се помни, че жалбата до прокуратурата с жалба, или държавна инспекция по труда не спира срока за обжалването в съда, така че във всеки случай, веригата на индивида, но повечето се лекува незабавно директно към съда, за да не се губи ценно време .

Основания за удължаването на срока за

руското законодателство не се състави специален списък на причините за прескачане на падежите считат за оправдано.Те са индивидуални и се разглежда от съда в даден процес.Базата за възстановяване на пропуснати срокове, например, може да бъде намирането на ищцата в лечебно заведение (ако отчети), безпомощно състояние или сложни семейни обстоятелства.

Как да обжалва решението?

Ако жалбоподателят не е доволен от решението на съда в пълен размер или частично, той може да го обжалва чрез подаването на жалбата, след обжалването.Първият вид жалби трябва да бъдат подадени до влизането в сила на решението в по-горен съд.Той обжалва по съдебен ред, където бе решено.Solutions, както и определянето на съда, който влезе сила, също могат да бъдат оспорени, но в Касационния съд.При подаване на жалба срещу решението на съда, взето в първата инстанция, платена държавна такса.

жалба до Комитета на Руската федерация

Ако работодателят изцяло в рамките на два месеца, или частичен размер на три месеца, произведени неплащане на заплати, от Наказателния кодекс на Руската федерация смята за престъпление разследване.Следователно, работникът или служителят може да се отнася до твърдението за неговото нарушаване на трудовите права в Министерството на Разследващата комисия на Руската федерация на местоположението на работодателя.Чл.145.1 от Наказателния кодекс се създава значителни санкции с лишаване от право да се занимават с определени дейности или заемат определени длъжности, както и принудителен труд или реално изражение на лишаване от свобода за забавянето на плащането на заплатите.

Кандидатстване за разследващи комитет на Руската федерация - мярка от последна инстанция в трудови спорове по отношение на заплатата, но тя дава много добра "превантивна" ефект.Неплащането на заплатите - наказателната отговорност, или опасност от възникването му до работодателя.

предупредени - уязвим

Имайте в предвид, ако гражданинът да си намеря работа и не са официално получи така наречените черни заплатата, че Кодекса на труда и в Наказателния кодекс на Руската федерация вероятно ще бъдат безсилни.Все пак, това се случва, че дори и при четене и подписване на трудов договор, много граждани признават, небрежност, липса на сериозност, без да осъзнават значимостта на този документ.Важно всяка буква в нея, всяка дума, заплатата трябва да бъдат подробно описани в договора, но не обсъжда в думи.Трудовият договор, сключен в съответствие с разпоредбите на законодателството на Руската федерация - гаранция за правата на работника или служителя.A неспазване на разпоредбите му от страна на работодателя - това е повод да се изправи пред съда, включително и наказателно преследване.