Комуникация в управлението

Организационни и комуникативни умения - това е, което трябва да бъде собственик на всеки мениджър.Представители на професията, разбира се, постоянно си взаимодействат с хора, и следователно трябва да могат да общуват с тях идеите по всички възможни начини.Няма специални методи и техники в управлението на успех не се постига.

Комуникация в управлението - не е нищо друго освен един процес на предаване и приемане на информация, обмен на информация и опит.Необходимо е да се гарантира, че дружеството функционира точно така, както би трябвало.Мениджърът харчи за най-я от времето си.

Комуникация в управлението е толкова важно за причината, която дава възможност да се координира дейността на всички служители.Той също така ви позволява да организирате всички видове външни контакти.

Вътрешни комуникации в управлението са разделени в две групи: хоризонтални и вертикални.Сами по себе си, вертикалната комуникация са разделени на качване и слизане.Под нагоре съобщението се отнася до прехвърлянето на информация от подчинените мениджъри пряко.Най-често се предава доклади, предложения за подобрения, и така нататък.

управление Downward комуникация - е прехвърлянето на информация от управителите на своите подчинени.

Хоризонтални комуникации споделят разузнавателна информация и информация между служителите, разположени на едно и също ниво.С помощта на хоризонтални връзки са склонни да изпитват предаване случи, личната информация на данни за ефективността.Междуличностно общуване в управлението е важно, тъй като това е до голяма степен с помощта на установена тяхната психологически климат в рамките на всяка група.

Външни комуникации - се провеждат извън комуникациите на предприятието.Това означава, че контактите на предприятията и на външната страна.Този вид комуникация помага за привличане на нови клиенти, както и подобряване на взаимодействието със старото, за да се анализира желанието на потребителите да получават информация за нови технологии и така нататък.

Много често от скоростта на обмен на информация зависи от ефективността на предприятието.Всичко може да бъде добър само когато е необходимо точна информация се доставя, когато е необходимо и незабавно за евентуални забавяния.

невярна информация може да доведе до големи проблеми.Това не само ще доведе до провала на компанията, но може да доведе до неговата гибел.Цялата информация, получена по начин, трябва да бъде предмет на незабавен инспекция.Служителите, които могат да дадат невярна информация, трябва да бъдат под специален контрол.

съобщенията може да се раздели на групи въз основа на други функции.Например, има вербална и невербална комуникация в управлението.Вербална комуникация се разбира като процес, при който информацията се предава с помощта на думи.Веднага, ние отбелязваме, че имаме предвид не само изречените думи, но и писмено.

писмена форма за фирмата е важно.Аз се свържете с целия си работен процес.Не е трудно да се повярва, че преговорите акцент не е на словесни уверения и документирано.

Когато невербалната комуникация, използвани от всички видове жестове, изражения на лицето, нагласи и така нататък.В повечето случаи, тези двата вида комуникации се допълват взаимно.В определени ситуации, можете да гледате някои противоречия.Те могат да бъдат свързани с факта, че човек не вярва в това, което казва, се крие истинската си отношения към нея, и така нататък.Често хората дават невербалната комуникация, изцяло или частично, разкриват своите лъжи.