Чиновникът: мита и характеристики на професията

Документи - характерна дейност на повечето предприятия, организации и частни компании, която включва събирането, обработката и съхранението на цялата документация.От правилните и добре написани документи зависи от скоростта на получаване и обработка на информация, а това води до навременното приемане на ефективни решения.Съответно, в състояние на всяко предприятие има един чиновник, чиито отговорности разшири към управлението и управление на документи.Каква е отговорността на Секретаря?

Feature професия

Клерк, чиито отговорности може да варира от регистриране на ценни книжа, преди да направи оперативни решения, търсене на пазара на труда, по всяко време.Тя може да работи във всяка фирма, когато е налице документ.Днес, по законите на всяка компания, независимо от обхвата и формата на собственост е необходимо да бъдат правилно проектирани оправдателни документи за дейността и финансите и тяхното управление е отговорност на Кларк.Те влизат в тази професия от сродни служби: ръководител-оператор, административен сътрудник, офис мениджър или служител помощ бюро.Добър Clerical Officer - незаменим експерт и надежден помощник.Служител, чиито задължения са отдавна надраснал банални документи може да бъде личен асистент на ръководителя.Специалист на професията - е преди всичко служител, който е отговорен за организацията и съхранението на документи на компанията.Най-често, той работи в офиса и ръководи данъчната, граждански, съдебни законодателство.В малките фирми чиновник, чиито отговорности отнася само до документи, изпълняват задълженията си сам.Може би той и секретаря - е едно и също лице.В големи компании и корпорации в държавата, има няколко служители на посоката, че хартията се обработва по определен кръг от въпроси.

Функционални задължения Клерк

Основната му задължение - да се документира управляващо дружество, той:

  • отнема съответства видове, изпраща всички бизнес документи и писма;
  • провежда бизнес кореспонденция;
  • води отчет в специални регистри и наблюдава чувствителен неразгласяване информацията, и контролира своевременното и правилното изпълнение на документи;
  • подготви всички необходими материали за мениджъри и бизнес срещи;
  • организира работата на архива.

Изискванията

Кларк трябва да имат диплома за висше образование (икономическа, юридическа), има случаи, когато е достатъчно и средно образование.Кандидатът трябва компетентно говори езика, знаете основните правила на търговски книжа.Тази професия изисква не само професионална компетентност и интелектуални способности и личностни характеристики като например точност, дисциплина, точност, лекота.Един човек, който иска да работи в пощенската чиновник трябва да се характеризира със способността да дълга концентрация, отлична памет, психологическа устойчивост, умения за комуникация и конструктивен възприемане на критика.Най-често, в допълнение към личните качества и диплома за образование на кандидата и да налагат други изисквания, като например владеенето на чужди езици.Днес много компании работят с чужди фирми, и да се избегнат недоразумения, чиновник трябва да знае чужд език, най-често английски.