Предприемаческият граждани: Акценти

Кой поне веднъж или излезе с идеята да започнат свой собствен (макар и малка) компания за стартиране на бизнес, не започвайте работа "Чичо", но само за себе си?Но не всеки решава да харесва.Причините са много, и накрая, но не на последно място е имало бюрократични забавяния, сложността на дизайна, неразбираеми отчети.Въпреки това, трябва да се разбира, че ако гражданин занимава с предприемаческа дейност, това не означава, че той уредил акционерно дружество, АД или всяка друга организация (юридическо лице).То може да бъде отделен предприемач.

самостоятелно заетите лица, регистрирани в органите на Федералната данъчна служба на опростена база, а не за регистрация на юридическо лице.За да направите това, вие трябва да се направи изявление, написани на установената форма, както и документи, удостоверяващи плащането на държавни такси.

Що се отнася до възрастта, на която може да бъде издадена на дейността на гражданите, на Гражданския кодекс на Руската федерация няма точно инструкциите.Ключовият момент - гражданинът трябва да има юридическа правоспособност.Можем да кажем, че отделен предприемач може да бъде лице, което е достигнало 14-годишна възраст.Разбира се, в данъчната служба по време на регистрацията следва да бъде предоставено родителско съгласие.

предприемаческата активност на гражданите се счита регистрирано от момента на необходимите вписвания в EGRIP (Единния държавен регистър на индивидуални предприемачи).Съответно, информация за всички промени, както и премахване на IP трябва също да бъдат включени в регистъра.

Що се отнася до дейностите, отделните предприемачески дейности на гражданите има някои ограничения.Те включват банковото и застрахователното дело, ядрената енергетика, търговия с оръжие и редица други области.В някои случаи, отделен предприемач трябва да бъдат задължени да получат свидетелство го разрешава да участват в някакъв вид дейност.

Ако предприемаческата активност на гражданите се извършва без лиценз в случаите, когато това е необходимо, или дори без регистрация и въвеждане на данни в EGRIP, че е незаконно, и поради това може да доведе до наказателни санкции.

В някои случаи един гражданин може да бъде отказана регистрация SP.

1. Лицето подаване на молбата, не може да бъде в момента отделен предприемач, ако той вече е регистриран в това си качество.По този начин, може да има двойна регистрация.

2. Ако човек вече е бил веднъж регистрирани като отделни предприемачи, но е обявено в несъстоятелност, както и дейността му бе принудително спряло, приложете отново той не може по-рано от една година.

3. По няколко причини, съдът може да забрани на гражданите да правят бизнес за всеки период.Преди края на периода за регистрация на IP ще бъде отказан.Гражданите

предприемачество може да бъде прекратен в следните случаи:

  • смърт;
  • независимо решение;
  • съдебно решение или изповед на несъстоятелност;
  • изтичане документи, позволяващи пребиваване на територията на Руската федерация.

По отношение на отчитането, това ще зависи от формата на данъчно облагане, избран гражданин към момента на регистрацията.