Основните видове организационни структури на управление: фирмени

Образуване на принципите на пазарната икономика никъде и никога не минава без намесата на държавата във формирането на институции, с което се определят основните видове организационни структури на управление.В допълнение към степента на съответствие между внесените институции и съществуващата институционална среда, важен фактор за успеха на въвеждането на институции става проектиране на организационните структури на управление на държавата.

Въпреки това, държавата, извършване на регулаторни политики, развиващи основните видове организационни структури на управление, твърде дълбоко ангажирани в неефективни институционални форми на собственост върху имуществото, стопански дейности, в съвкупното търсене, заеми под правителствена гаранция, напротив, ролята на правителството е изключителнолипсва в процеса на формиране на създаване на икономическо пространство, за да се гарантира, спазващи закона предприятия, фирми, естествените монополи, защита на правата на собственика, механизмът образуване на конкуренцията.

Друга посока на институционална промяна е реакцията на икономическите агенти, за да проверите какви видове организационни структури на управление водят до промени на външната бизнес среда, и да предизвика корекцията на институции и замяната на някои части.Нови видове организационни структури на управление, както и текущите институционални промени са в отговор на специфично изискване на агенти стока - институции.Ползите от тези промени е възможността за намаляване на транзакционните разходи в случай на фокусна институция (неприкосновеност на частната собственост, стабилни пари, свободно ценообразуване, липсата на ограничения върху движението на капитали и т.н.) или да получава наема, при условие, че разпределението на институции (ограничаването на конкуренцията, създаване на входпречки пред пазара, въвеждането на вносните тарифи, многото валутни курсове и т.н.).

механизъм на взаимодействие между институциите и фирмите, продавани чрез всички видове организационни структури на управление и институционална промяна е сложен процес на подобряване на институционалната система, obnovleniepervonachalnoy институционален модел, превръщането на старите институции и появата на нови.В този процес, постепенно изчезват неефективни институции, които се заменят с нови.В този процес има институционализирането на компанията.Някои икономисти определя институционализиране като "процес на създаване и консолидиране на един подреден набор от формални и неформални норми на дейност на пазарните агенти (институции), както и тяхното размножаване с непрекъснато".

цел на институционализиране на компанията в един преходен период икономическа е да улесни устойчивост на дружеството чрез намаляване на несигурността и риска, който определя ролята на институциите в дейността на фирмата.Особености на формиране на компанията позволяват да се разграничат три фази: "деинституционализация" - "адаптира" - "зрялост".И основните задачи, свързани с въздействието на компанията върху формирането на елементите на институционалната среда, следва да се считат: формирането на законодателната и регулаторна рамка, което му придава цялостен и последователен характер.По този начин, привеждане в съответствие с ограниченията, породени от околната среда, компанията променя тези ограничения.Генезисът на компанията по време на преходния период на пазарно-ориентирана икономика води до заключението, че институционализирането се крие във формирането на вътрешни институции, както и въздействието на компанията върху формирането на чуждестранни институции.Процесът на деинституционализация на компанията повишава ефективността на компанията и нейната конкурентоспособност, което в крайна сметка води до устойчиво икономическо развитие.