Основните фактори, които влияят на долара

От икономическа гледна точка, парите на, като всяка стока, имат своя собствена стойност, която е на курса.Курсът на всяка валута се определя от съотношението на два ключови елемента: търсене и предлагане, което от своя страна се влияят от различни фактори.Тези фактори могат да бъдат както икономически и политически.Така например, на причините за колебанията на валутните курсове може да са на нивото на инфлация, структурата на платежния баланс, на нивото на доверие в паричния, валутни спекулации, парична политика, провеждана от страните, както и широкото използване на валутата в международните плащания.

разнообразие от фактори, влияещи на валутния курс, понякога в резултат на валутния курс и разминаване неговата реална стойност.По време на финансовата криза е важно да се запознаят с най-различни промени в областта на финансите.За тази цел, можете да се възползвате от множество сайтове с подходяща информация.Един от лидерите днес е финансов портал Minfin.com.ua, който предоставя актуална информация за състоянието на финансовите пазари в реално време.

Ако разгледаме само на американския долар, неговата скорост зависи преди всичко от златните резерви в Съединените щати.Колкото по-голяма тези резерви, толкова по-стабилна доларът се държи.Също така, по време оказва влияние и как длъжниците за погасяване на заеми, взети от банки в САЩ.Например, кризата на 2008 г. е била причинена от тези дългове.

Като цяло, поведението на долара е толкова непредсказуем, че никой човек не би могъл да го предскаже на 100%.Причините за острите колебанията на валутния курс в дадена страна могат да бъдат разделени на две групи: интегрирани вътрешни и външни фактори.

Външните фактори могат да включват промени в световната цена на петрола.По този начин, увеличението на цените на петрола води до намаляване на курса на долара, както и обратното.Друг ключов фактор е долар спрямо други валути.Например, ако доларът пада спрямо еврото, тя се намалява по отношение на руската рубла.

Вътрешните фактори са тези обстоятелства, които влияят върху курса на долара в страната.Един от тях е търсенето чуждестранна валута.Рязкото увеличаване на валутния си курс предизвиква съответното увеличение.Ограничение на тези процеси обикновено са намесата чуждестранна валута.Друг вътрешен фактор се смята за стабилна икономическа и политическа ситуация в държавата.Във времена на криза на доверието на хората в национална валута се намалява, а хората започват да купуват долари, което води до увеличаване на стойността му.

Независимо от факта, че доларът вече е считан за най-обща международна валута, доверие в много страни, експерти, въз основа на данни от последните 10 години, да речем, че днес тя е в много слаба позиция.В тази връзка, колебанията на валутните курсове е просто невъзможно да се предскаже с точност всяка.