Ликвидация на търговски дружества и лицензиране - популярните правни сделки

Ликвидация Company - обикновено замислено и информирано решение.Приемането на този факт идва след анализиране на ситуацията и информираността на елиминиране, както е необходимо.При обсъждането на ситуацията с участието на всички членове на събранието, решението трябва да бъде взето единодушно.

как този процес като ликвидацията на предприятия ( юридически лица и индивидуални предприемачи)?

Ако на общото събрание единодушно реши и одобрен, както е предвидено в законодателството ни, следващата стъпка ще бъде на следните действия:

- Не се изискват Участниците в срещата, чрез гласуване, да одобри списък на хората, които ще участват в ликвидационната комисия.Просто трябва да се постави над ликвидацията - ликвидатора.

- В срок от три дни след решението за ликвидация, трябва да уведомява териториалната данъчна служба.

- Подготовка на документи е най-важният етап в ликвидация .Основните доклади ще бъдат следните: протокол от заседанието на участниците в процеса на ликвидация, решението да се назначи комисия ликвидация със списък на участниците, решението да назначи ликвидатор на предприятието.В зависимост от ситуацията, може да се изисква и други документи.

- подготви всичко необходимо, трябва незабавно да предаде всички документи на данъчните власти.Запис на подаването на документи и началото на процеса на ликвидация на юридическото лице или IP ще бъде записано в Единния.Трябва да отбележим, че след пазара, решението за суспендиране на ликвидация на дружеството може да издава на арбитражния съд.

- Допълнителна информация относно ликвидацията на предприятия трябва да бъде поставен в местната преса, а именно в специални издания.

- Необходимо е също така да се официално, писмено уведомява всички свои кредитори.Това се случва, че прекратеното дружество има дългове към кредитори, плащане на дългове е в съответствие с чл.64 от Гражданския процесуален кодекс.Ако предприятието не е в състояние да изплати дълговете съществуващите, неговият имот е продаден на търг.

- ликвидиране комисия прави ликвидационен баланс, който е одобрен от членовете на дружеството.

Но ако ти започваш да отвори свой собствен бизнес, което трябва да знаете предварително за всички аспекти на това, избрани дейности.Обърнете внимание на нюансите, вие ще избегнете много неочаквани проблеми в началото на своята работа.Например, някои дейности включват получаване на специално разрешително за работата си - лицензията.Утвърден е списък, който определя всички видове работа, за които можете лицензиране на .

Ако сте решили да се занимават с предоставянето на здравни услуги, можете да издадат документ, както медицинско свидетелство .Вземете на лицензи за медицински дейности могат да бъдат във Федералната служба за надзор в здравеопазването и социалното развитие.

За да направите това, на първо място, трябва да събере необходимите документи.Всички документи трябва да бъдат издадени от специална одобряване на формата и внесени за разглеждане в срок.

Освен това, вашите действия трябва стриктно да отговарят на стандартите.Специално образование персонал в добро оборудване, правилно проектирани работни места - това са основните изисквания за работа на лицензираната компания.

Освен това, ако всички документи са изготвени правилно и оборудването и персонала на дружеството в съответствие с всички установени параметри, лицензиране преминава към заключителния етап.

Често собствениците на здравни компании предпочитат да се прилага за фирми, които се специализират в проектирането на лицензи.Специалисти помагат на компаниите и навреме, за да се подготвят всички необходими документи и да допринесат за лицензията за експлоатация.