Какво е обезщетението

Insurance - явление, което не съществува в продължение на десетилетия в областта на финансовите взаимоотношения.Възможността за получаване на обезщетение в случай на ситуацията, предвидена в договора за застраховка, може да бъде доста осезаема подкрепа.В нашата страна, има два основни вида на осигуряване - задължително и доброволно.С един от тях трябваше да се справят всички нас, върху правото да използва друг, много все още мисля.Познаване на жителите в тънкостите на терминологията и на целия процес е много оскъдна, а понякога и ненадеждни.

Нека разгледаме една от основните концепции в предоставянето на застрахователни услуги, както е застрахователното обезщетение.Какво означава това понятие, отколкото тя се определя?

Застрахователно обезщетение е действителната сума за плащане от страна на клиента в случай на авария или ситуация по застрахователния договор.Например, една и съща застраховка за отговорност на автомобила може да се отбележи, че размерът, в рамките на който ще бъдат възстановени вреди в резултат на аварията, е застрахователно обезщетение.

Естествено, сумата на парите, трябва да се плати, може да се коригира, за да отговарят на няколко условия:

  • размер на възстановяване не може да надвишава стойността на щетите, които действително е била причинена имуществена застрахован, освен ако договорът предвижда плащане на определена сума, независимо отобстоятелства.
  • Възстановяване също ще бъде намалена, ако сумата на застрахователната обект под неговата застрахователна стойност (при условие, освен ако в застрахователната полица).
  • В случай на застраховка на един обект с няколко застрахователи, застрахователното обезщетение, получено от всички застрахователи, не може да бъде по-висока от действителната стойност на имуществото.
  • възстановена сума трябва да бъде платена, независимо от плащанията по други договори (социални плащания и обезщетения за вреди за здравето).

В съвременната реалност има случаи, когато застрахователят е отказано застрахователно вземане.Такова решение може да се дължи на следните обстоятелства:

  • късно известие за факта на застрахователното събитие.
  • непълен набор от документи, представени като доказателство.
  • Поправки в застрахователната полица.
  • незастрахователен случай.

Това е най-честата причина, че застрахователните компании, представени като аргумент за отказ да се плати.По отношение на автомобилни застраховки, тогава няма да има списък с причини за отказ или частична компенсация е огромна.

Ако клиентът има съмнения относно законосъобразността на подобни действия от страна на застрахователното дружество, може да се прибегне до процедура като възстановяването на застрахователното обезщетение в съда.С цел да се гарантира правна помощ и подкрепа на най-верните ще се хареса на правни услуги.Самостоятелен достъп до съд, не винаги може да успее, защото застрахователните компании включват доста голяма персонал от адвокати, които могат да ви накарат да се съмнявам, валидността на претенциите.Независим експерт ще ви помогне да разберете тънкостите на делото, прецени шансовете на своята резолюция в полза на клиента, както и да даде подробни инструкции за това какви документи трябва да се събират за подаване на заявлението до съда.