Контролния пакет акции и тяхната оценка

Действия

- е сигурността (сертификат), която представлява хартиена доказателство за вашите права на собственост в компанията, и той ви дава възможност да получат дивидент в случай на печеливша компания и предоставя право на глас в общото събрание на акционерите.

Акции на компании имат два вида.Това е обща и за предпочитане.Основното предимство на последната се състои във факта, че техния собственик има право да получи по-високи дивиденти.Също така, техните собственици имат предимство, тъй като въпрос на получаване бизнеса с недвижими имоти по време на нейната ликвидация.Но тези действия е налице по-неблагоприятно положение.Собствениците на тези лишени от правото да гласуват и да не могат да гласуват в общото събрание на акционерите.Общи акции нямат никакви предимства при получаване на плащането на дивиденти, разпределение на имуществото на предприятието през нейната ликвидация, но те имат гарантирано право на глас.Ето защо, като правило, големите акционери, които търсят да купят контролния пакет или поне блокираща дял.

пакет акции, възлизащи на обща сума от петдесет и един процента е контрол.С голям брой учредители във фирма тя да бъде оценена в двадесет и пет процента.

ранг контролния пакет акции е от решаващо значение за всеки инвеститор, който иска да ги купуват.И рентабилността може да се определи с помощта на различни методи.В същото време, най-важните параметри за оценка са както следва: ликвидност на акциите, номиналната им стойност и настоящата стойност на процента на печалбата на фирмата, две, три отчетни години и, разбира се, бъдещите перспективи.

контролния пакет акции и техните верни варанти за оценка на инвеститора добра възвръщаемост на инвестициите.В контролния пакет акции позволява почти сам да управлява предприятието.Те могат да се добавят и допълнителни функции, придобити в изплащането на дивиденти.

като контролния пакет акции, инвеститорът може лично да повлияе на процеса на производство, пряко участващи в него, избора на доставчици, потребители.Толкова много на инвеститорите да оценят акциите на дружеството се търгуват на най-добра консултантска агенция.Като общо правило, от услугите на тези агенции се оценяват скъпи и могат да стигнат до четиридесет на сто от номиналната стойност на ценните книжа.

обобщим.Оценка на контролния пакет акции е много важно, когато купувате.И това е вярно за всеки голям инвеститор . контролния пакет акции в компанията представлява най-голям дял от акциите, съсредоточено в една голям акционер и да му даде възможност да императивни и почти едноличен контрол.

Този момент е понякога основният компонент за успешното развитие на предприятието.Не всички акционери са добре подкован в управлението, но те имат право на глас, което може да бъде от решаващо значение и ще даде на численото превъзходство в решението не може да бъде оправдано от стопанска инициатива за вземане на решения.Поради това, не всички организации се развиват еднакво добре.Много от тях са едва набира обема на продажбите, приходите от която покрива само разходите на предприятието.И така нататък печалба и не говори.

Но има и други примери на дружества, чиито акции са в постоянна цена реализира на големите фондови пазари имат добра ликвидност на фондовия пазар.И, като правило, да ги доведе до намерят добри мениджъри, които имат в ръцете си пакет за контрол.Например, той е добре известен руски компании като Лукойл и Сбербанк.Техните действия не само са с висока ликвидност на пазара, но кавичките са непрекъснато нараства.Освен това, компанията планира да увеличи плащанията на дивиденти за сила на звука, предвидена от до тридесет процента.И това е интересно за всички основателите и инвеститори, които искат да купят тези акции.