Инвестиционната политика на компанията и държавата на

неделима част от икономическото планиране се счита инвестиционна политика състояние.Освен това, той има значително влияние както върху микро- и макро-равнище.Инвестиционна политика се прави, за да се съживи инвестиционната активност, което означава, че създаването на условия, които ще бъдат най-привлекателни за вложителите средства.

специалист редовно развива действия за включване на допълнителен капитал.Този въпрос се счита за основният критерий за размера на инвестираните средства и нивото на риска на сделката.На макро ниво се счита за инвестиционна политика държава, която в крайния резултат е подобряване на икономическото състояние на страната, а оттам и значително повишаване на стандарта на живот на гражданите.

Правителството също има влияние върху степента на инвестиционни предприятия.Инструменти такава експозиция е амортизация и наука и технологична политика.Например, правителства определят степента на амортизация, задължителна за всеки икономически субект.С това прости мерки на правителството е в състояние да контролира скоростта на възпроизводствения процес във всяка индустрия.В развитието на научно-техническия прогрес на правителството се интересува най-малко, така че да разпределят бюджетните кредити за предприятия на тези сектори, които са най-нуждаещи се от тях.

Ако говорим за нашата страна, руската инвестиционна политика изисква внимателно проучване.В крайна сметка, икономиката се нуждае от приток на чуждестранен капитал, фондовете на държавния бюджет вече не е достатъчно за финансиране на всички нужди на бизнеса.Това е отразено в обезценяването на оборудване и други машини за производство, липсата на технологичното обучение, което е особено видно в кризисните години.В същото време, инвестиционни политики трябва да бъдат балансирани, като притокът на чужди капитали в големи количества създава силна зависимост на страната на международно ниво.И за това, че е необходимо, на първо място, за да се научат да използват наличните ресурси.И едва след организирането на рационалното производствения процес, можете да прибегнете до помощта на чуждестранни донори.

В момента руската промишленост е много изгодно да инвестират, тъй като нивото на конкуренцията е ниска, цената на суровините и труда са много по-ниски, отколкото на запад.Въпреки този призив, като инвеститорите са предпазливи такива светли перспективи.Това се дължи на много причини, като например променливостта на икономическото състояние на страната, особено по време на криза, политическите вълнения.В допълнение, нашата правна система може да открие твърде много неточности и недостатъци, така че в някои случаи е трудно да се намери отговор на въпроса за правото на собственост.Правителството не работи в областта на привличането на чуждестранни капитали, тъй като те не се разработи система от стимули за чуждестранните предприемачи.И, разбира се, постоянните скокове на националната валута не позволяват да извършват операции на вътрешния пазар.

може да се заключи, че инвестиционната политика е да се развие в посока на максимално намаляване на риска за чужденци, както и в посока на изготвяне на преференциално данъчно третиране на инвеститорите.

предприятието инвестиционна политика е насочена към инвестиране в други сектори, с цел умножаване на собствения капитал.И главната цел на тази политика е била постигната, е необходимо да се направи ясно бизнес план, въз основа на които експертът идва в бъдеще.Правилната организация на инвестиционния процес ще доведе до по-големи маржове на печалба, и значително разширяване на основните си дейности.