Elliott Wave

Elliott Wave отразяват особеностите на движенията на цените на пазара на валута.Те са видели много от търговците, обаче, да се идентифицират и ясно описание на тези модели може да име Ралф Елиът, в чиято чест тази теория се нарича "Вълновата теория на Елиът."Той вярва, че някое от движенията на тренда може да бъде разделена на компоненти.Време е доказала, че с правилната вълна броенето, вие може точно да навлязат на пазара и да вземат печалбите.

всяка тенденция може да се разделят на пет вълни, от които три - и два пулса - корекция.Pulse Elliott вълна се движи в посока на основния тренд, а корекцията - в обратна посока.Всяка от импулсивни вълните, на свой ред, се разгражда още пет подобна структура, тоест, че един от петте по-голям период от време вълни пет вълна структура е оформена в по-малък период от време.Блузи подобна pyativolnovki за обозначаване номера, съответно, от 1 до 5.

корективна вълна форма на три под-вълна, и двамата от тях са импулс и един - за корекция.Те обикновено са отбелязани с латински букви A, B, C

В действителност, тази теория е математически оправдание за поведението на обществото, така и на финансовите пазари в съответствие с циклично повтарящи разпознаваемите модели (модели, мостри).Във всяка от жизнения цикъл на пазара или на обществото с възможно разделение на 8 вълни под формата на един цикъл от пет вълни в посока на основния тренд (отбелязани цифри) и корекция на три вълни цикъл към него (марка на буквите).

Elliott Wave анализ е прецизно насочени към признаването на този вид структура, която може да позволи да се предскаже последващото посоката на тренда.Това съобщение на два модела на пазара - "бик" и "мечка".Движение на всеки от вълните до известна степен коригира движението на друг.

Elliott Wave основава на движението на пазарните цени, и в тяхното изграждане са правилата на пропорционалност.Съотношението цена модел вълни задоволи Златното сечение и съотношението на Фибоначи и др.Поведението на пазара, разбира се, не е предварително определена и възможната грешка от около 10%.

Освен класическия пет и trehvolnovok изпълнимост и други елементи: удължена или пресечен вълна от корекция, имат различни възгледи на триъгълници, клинове, двоен зиг-заг и други.

Тези вълни са наблюдавани по всяко диаграма и случайни интервали.Следва да се отбележи, че на малки периоди от време, дължини на вълните са много къси, може би след няколко точки.Затова е добре да се използва теорията на вълната по-високи времеви рамки.

да изпълнят надлежно и интерпретират вълната преброяване й са необходими значителни знания и опит.Въпреки това, тези, които са в състояние да идентифицират правилно първата и третата вълна, да получите най-добрите записи.Използването на нивата на Фибоначи, измерени на тази дълбочина корекция и бъдещите цели.

се случва, че се определи трета или пета вълна само на цената, не е възможно, тогава направени маркировки губи своята обективност.График и цени може да не отразяват разликата в силата на вълните.

помощта в този случай може да се стигне до индикатора за вълна Elliott възможности за измерване на степента на промяна на цените в една от вълните по отношение на скоростта на ценови промени в другата.Стандартът е да се сравни динамиката на показателите за дейността и разходи, които не са способни.

Job Elliott Oscillator се основава на разликата между един бърз (5-период) и бавни (35-период) пълзяща средна.Например, третият и най-мощната вълна на дисплея на хистограма, има най-високата кота.

Elliott Wave майстор веднага е невъзможно, обаче, да се учат на техния език, можете да получите отговори на всички въпроси, свързани с поведението на цените на пазара.