Бартер - е доста модерно

Бартер - е един от най-древните форми на трафика между отделните племена първите, а след това на публичните субекти.Този вид търговия е еквивалентна на естествената размяна на стоки, без изчисления валута.Бартерни сделки, за разлика от други форми на countertrade, не включват парична такса за извършване на търговия.

Чрез countertrade да включва и реципрочно поръчки, работа на ишлеме (операции на ишлеме суровини), разширяване на сделката и обратното изкупуване на остаряло оборудване.За разлика от другите форми на бартер - изчислено е, но напълно валута-свободен обмен на стоки.Равностойността на тези сделки се определя въз основа на световните цени, които са се появили в въпросния сектор в момента.Бартер договор

- това е всъщност удвои договора за продажба с еднакви правила и условия по отношение на размера на глобите, застрахователните условия, непреодолима сила и т.н.Още в преамбюла на договора много се различава от обичайната търговска договора, тъй като страните не може да се определи като "купувач" и "Продавача" и често по-нататък "Купувачът 1" и "купувач 2" или "страна 1" и "страна 2".Искове за изпълнението на споразумението са изпълнени само като допълнителни доставки на даден продукт.Така, ако един от доставчиците до края на превоза на продуктите си, че в съответствие с договора, тя ще трябва да обезщети другата страна в условията на суровините.Тъй като продуктите на световния пазар варира от полза, недостиг и на разходите, след това съотношение трябва първоначално да бъдат внимателно изчислено и записано в договора.

Бартер - е от вида на търговията, разпространението на които в съвременните условия се дължи на следните причини:

1) липса на необходима за сделката на чуждестранни ресурси за обмен на страните;

2) ограничава обхвата и разнообразието на продуктите на пазара.

Бартер ви позволява да реши тези проблеми на дружеството и му позволява да влезе в международния пазар, който по принцип има положителен ефект върху неговата рентабилност.Въпреки това, с използването на бартер и е свързан с редица трудности, които имат отрицателно въздействие върху икономическата ситуация в страната.В тази връзка, според наредбата на СТО, бартерни сделки, които не включват допълнителни финансови селища между продавача и купувача са забранени.

Бартер - е форма на търговия, използването на които води до проблеми.Те включват подценяване митническа стойност, което води до трудности в техните митнически записи в пресечната точка на границите на суверена на държавата.Това води до изкривяване на статистическите данни за външната търговия, и поради това противоречи на концепцията за отворена търговия и предотвратяване на либерализацията на търговията.Но други форми на countertrade напълно одобрени за използване на устава на Световната търговска организация.Например, без компенсационни остарели продукти в днешните конкурентни автомобилни корпорации просто не биха оцелели.В допълнение, модерния потребител, особено на Запад, все повече и повече желание да покажат своята загриженост за околната среда, тъй като компаниите се опитват да се възползват от това.