Вътрешен одит: концепцията и нейната роля в корпоративни дейности

загадъчна израза "вътрешен одит" всъщност се крие един инструмент на огромна власт и невероятни възможности.Това не само подобрява ефективността на всеки бизнес, но също така увеличава броя на конкурентни предимства.Мениджъри за вътрешен одит са все по прилагане на собствен бизнес.Тя включва като вълшебна пръчица, която може да се коригира ситуацията и да изпраща на печалбите към планината.

За това управление дисциплина говори едва в началото на третото хилядолетие, все пак, тя започва да се развива дори и след Втората световна война.С какво е свързано както нарастващия интерес?

  • Както бе споменато по-горе, вътрешен одит, въпреки че за дълго време и не е било оценено, но в опитни ръце могат многократно да се увеличи въздействието на вашия бизнес.
  • Запомни поредицата от скандали, които заляха страната през последните години, Западна Европа и Съединените щати, и свързаните с корпоративни политики?Това е най-графичен доказателство за факта, че заради пропуски в системата за външни одити, дори най-големи
    те фирми не са имунизирани от фалит.
  • добре планирана за управление в най-положителния смисъл на привличане на вниманието на инвеститорите, така че, в очите им за дейността на компанията става по-ефикасно.

В съвременните руски реалности на тези фактори добавен на сделката няколко други.Сред тях е желанието да се рационализира организацията на бизнес процесите, както и потенциалът за пестене и неоспорима полза за собствениците на фирми, отпадъците от бизнеса и се връчва на всички въпроси на квалифицирани мениджъри.

Какво е вътрешен одит?

Едно от определенията за независим международен институт на вътрешните одитори, тя е обективна дейност, осигуряване на цялостна гаранция за съвършенство.Във всяка сфера на вътрешния одит има за цел строга, за да постигне целите си с помощта на системен подход, като същевременно повишава ефективността на контрола върху производството, както и корпоративното управление като цяло.Поглед

Нека разгледаме някои от характеристиките, които определят подробностите.

Обективност - една от най-съществените качества на всеки вътрешен одитор.Тя трябва да е безпристрастен при всички свои оценки и преценки.

Подобряване - предполага, че всеки вътрешен одит има за цел да не посочи съществуващата лошо управление, наказват виновниците за най-голяма степен, и да пиша за това от много страници доклади, а именно да се повиши ефективността на бизнес процесите и системите на предприятието.

Гаранции - на равна нога с консултантска подкрепа, всеки клиент получава своя вътрешен одит.Днес, тази област включва и вътрешен контрол, управление на многоцелеви риск, прилагането на корпоративната работа и някои други дейности.

нужда или не за вътрешен одит на компанията?Решението е взето от собственика или висшето ръководство.И осъществимостта на определената за всеки конкретен случай поотделно.От себе си, имайте предвид: управителите на фирмата, наблюдава всички аспекти на бизнеса, и които не виждат необходимост в вътрешен одит, с течение на времето може да се окаже погрешна илюзия за пълен контрол.Въпреки това, на практика това често се случва, че физически направляваща сила себе си вече не е в състояние да покрие изцяло всички дейности на компанията.Това в такива случаи, вътрешния одит на качеството може да бъде подходящ момент.Просто не е твърде късно?