Непозволено увреждане - него ... Definition, симптоми, видове

нарушение - опасен акт против правилата, което уврежда не само на отделния човек, но и обществото.Трябва да се разбере, че доброто поведение е обратното на престъплението, тъй като първият се извършва в рамките на някои разпоредби на закона и намира своето реализация в правоотношения.Престъплението, за разлика от това, в нарушение на изискванията на правните норми.Последица от това е невъзможността да функционира нормално за обществото, да упражняват правата си, за да разпространява духовното и материално богатство.Съответно престъплението - е, преди всичко, на поведението на pravodeesposobnoy личност, която е в противоречие с нормите, предписани от закона причинява вреда на други хора, и това води до правна отговорност.

престъпление, има редица функции, с които е възможно да се прави разлика, например, нарушения на извънсъдебни правила (обичаи, нрави).

Признаци престъпления

законови нарушения не могат да се разглеждат, ако е наличен само в съзнанието на човек, толкова активно се разкрива само в акта на поведенческата активност / бездействие.

законови нарушения са социално опасни.В същото време все още няма категорично становище дали престъпления опасен за обществото или не.Въпреки това, всички престъпления са опасни по един или друг начин на обществеността, това се потвърждава от санкции, които са определени, дори и за малко престъпление.В някои случаи, лицето се наказва за простъпка е много по-тежко, отколкото на престъплението.Например, наказанието за престъплението може да бъде наложена глоба, както и за административни нарушения - работата на поправителния природата.

нарушение - дейност, която е незаконна в природата.Незаконосъобразността означава, че поведението акт е против закона, който се осъществява независимо от него.Незаконосъобразността предизвиква обществена опасност: ако действието е опасно за конкретен човек или общество, това е неприемливо за правни норми.

момента на престъплението може да бъде извършено само от човека.Така например, през Средновековието като предмет на престъпление, може да действа на животните, които се съди по всички правила.В същото нарушение - акт, който не може да бъде осъществено чрез някой човек, но само за тези, които може да управлява поведението си.

последна знак за престъпление, наказуемо като свойство на деянието.Признавайки едно действие / бездействие незаконосъобразно, законодателят предписва задължителни санкции за неговото извършване.

В този случай, ако поне един от признаците липсва, не можем да говорим за престъплението.

Видове престъпления

Дисциплинарната.В сравнение с други видове, те причиняват най-малко вреда на обществото.Тяхната основна функция е неподчинение на правилата на вътрешния правилник, нарушение на дисциплината.В този случай, това е предвидено санкции като порицание, мъмрене, уволнение.

административно нарушение - акт, за които се установява отговорността на административен характер.В този случай, можем да говорим за нападението върху държавните / обществения ред, правата и свободите на другите.Един пример ще бъде нарушение на правилата за движение, пожарна безопасност.Административни нарушения водят до предупреждения, глоби, конфискация на субект и повече.

непозволено увреждане (граждански деликт) води до задължение за поправяне.Отговорността за тези стандарти при условие, семейството, земята, гражданското право.

престъпност.Той представлява опасност за обществото и вреди на най-важните обществени отношения.