Управление на човешките ресурси: въпроси на публичния и частния

Независимо от културни, технологични и социално ниво, независимо от степента на технологично развитие и напредък на човечеството в автоматизацията на труда, независимо от други фактори, дали социално или физическо, основната работна сила - тя винаги е човекът.Всички ние - социални същества, ние можем не без други хора, ние постоянно се използва факта, че ни дава човечеството и да оставите нещо в замяна.Следователно презумпцията е идеята, че автоматизацията ще замени действителната работа на служителите на работното място.Още по-глупаво е да се използва командата на своя персонал, без оглед на тяхното психологическо състояние, способността и наклон.

Управление на човешките ресурси, т.е. служители - е изкуство.Разбира се, съществуват и специални институции, обучения на този твърд бизнес, но все още без определени свойства и разбирането на човешката психология, това е доста труден процес.

Във всеки важен въпрос, който е свързан с бизнеса, управлението на човешките ресурси е структурирана в определена система, която значително улеснява живота на модерните предприятия, които им позволяват да бързо да намерите своя път към успеха.Има някои закони в тази работа, ние откриваме, че проследяването на така наречената "компонент за управление на персонала на компанията."С тяхна помощ можете да създадете един алгоритъм правилното взаимодействие с персонала.

На първо място, на труда трябва да бъдат правилно и правилно планирани.Управление трябва да знае колко много хора имат нужда от това, във всяко конкретно работно място, и при какви условия.Системата за управление на човешките ресурси се основава на съотношението на правилния оказване, че можем да предложим на всеки отделен служител и че той може да получи в замяна от нея.Планиране ви позволява да знаете всичко това.Тогава там е набор от професионалисти необходимите квалификации, наричана - подбор и разпределение на тях в един или друг начин строго структурирани отдели.

Всичко това трябва да съответства точно на надниците и ползите, които организацията предоставя.В някои случаи, вие също трябва да провежда професионално ориентиране и адаптиране към различните условия на труд.Самото дружество сам носи служител, който е надарен с всички факултети и има всички необходими умения.

важно, че управлението на човешките ресурси се проведе под стриктния контрол на внимателен и неуморен лидер."Хвала за всички, кълна тет-а-тет" - мотото на компетентния ръководител, който се стреми да запази уважението на подчинените си.

Що се отнася до това как държавната система на управление на човешките ресурси, неговата структура е.На трите власти (законодателна, съдебна и изпълнителна) форма и използват гражданите на страната, като се вземат предвид не само на икономическата ситуация в страната, но и начина на неговото развитие.Правилното управление на човешките ресурси се отразява на социалната и икономическата политика на държавата.