Какви са толерансът група електрическа?

Възлагане на технически персонал по отношение на определена група от електрическата безопасност е предпоставка, която му дава възможност да получат достъп до възможност за самообслужване електрическата работа.Заявените изискване се прилага еднакво за физически лица са директно приложими в работата си оборудване, но не са свързани с електромонтажни работи.Те също се извършва на електрическа сертификация.

обучени електротехници фирми, институции / организации се диференцират в категории като специфичност по отношение на заетостта:

  • административен и технически персонал;
  • оперативен персонал;Персонала
  • поддръжка;
  • работа и поддръжка, персонал;
  • технологични персонал електрифицирани производствени цехове.

до административни и технически работници от ранга на специалисти и мениджъри, отговорни за оперативното и поддръжка, прилагането на монтаж, ремонт и настройка на различни дейности в работните инструменти, както и с определен толеранс банда електрическа безопасност.

Задълженията на оперативен персонал е провеждането на бързите автомобили на услуги, който включва процедурата на смяна инспекции, на работното място обучение, предоставяне на разрешение за занаята, строг надзор.Майстор на ремонтни части, които са възложени на групата за достъп на електрическата безопасност, провеждане на технически дейности и ремонти на много видове оборудване и може също така да се установи неговото инсталиране, изпълнение и изпитване.

за експлоатация и поддръжка на персонала са професионалисти, които са завършили курс на обучение, необходими за работа с настройките които са им възложени, както е видно от техните целеви групи толерантност за електрическа безопасност.Технологични работници са ангажирани в даден процес, основният компонент на която е част от електрическата енергия (електрожени, електролиза, електродъговите пещи, и така нататък. Г.).

Всички членове на персонала са възложени на предприятието му група допускане на електрическа безопасност.Това идва след редица следното: медицински преглед, завършването на курса, тестване на знанията чрез изпити.В груповия номер (от 1-ви до 5-ти) се отрази на професионалния опит, образование, информация и умения, получени.

  • Група 1 - тези, които нямат специална подготовка, но заетите в работни места, в които има случаи на токов удар.
  • Група 2 - се дава само след 72-часова програма.
  • Група 3 - доставя на изпита трябва да имат опит с предишната група.Той е длъжен да изучава структурата и реда на електрически услуги, да се знае списъка на изисквания към работата, за овладяване на основните техники и умения за подпомагане на практическите основите на първата помощ.
  • Група 4 - за неговото назначение трябва да работят в рамките на предишната група от най-малко 3-6 месеца.Има и редица изисквания: познаване на електротехниката в степента, преподава в професионалното училище, да имат ясна представа за възможните опасности в работата, добре запознати с основните разпоредби на правилата за безопасност на труда, на SAE, минималните изисквания за пожарна безопасност, осигуряване на РНС.
  • петия група - работа с четвърта група в продължение на поне 3-24 месеца.Въпреки това е необходимо да се знае схемите, действащи устройства за проучване на изискванията на тяхната експлоатация, пожарна безопасност, начина на организация на работата, прякото управление на работа в инсталации, за да бъдат в състояние да държавни изисквания за минимизиране на риска, в обучение на специалисти, за да може да научи безопасност и теоретичните и практическите умения на РНС.