Фалшифициране.

Sacred израза, че без подходяща "хартията" всяко лице, автоматично губи своя статут (става "бъг") е известен, може би, всичко.И кой, ако не и на теб и мен, за да бъде лично запознат с смисъла на тази поговорка.Това е в Русия така широко развита документация.Такава мрежа не е, може би, във всяка друга държава.И ролята на всички ценни книжа, в живота на един човек е наистина огромен.Целият му живот буквално зависи от всички видове документи.Акт за раждане, доказателство за застраховка, паспорт, удостоверение за смърт.В хода на живота на гражданите се сблъскват с огромен брой много важни документи.И ако тези неща играят толкова важна роля, то е логично да се предположи, че винаги има фактът на измама.

статия за фалшификация - това е отделна част на Наказателния кодекс, който регламентира всички нюанси на това явление, както и санкциите, които могат да бъдат приложени към закононарушителите.След фалшиви документи могат да бъдат дори държавния характер.Да не говорим за по-малки по обхват документи.Такова ковашко-често.Причината е престъпление основно на факта, че понякога човек да получи необходимата хартия с него, той отива до фалшифицирането на оригинала.Тя не винаги е документ, може да бъде в ръцете на собственика на един честен начин.Нека това да бъде на масата.Но понякога само един такъв лист хартия носи своите собственици милиони и дори милиарди конвенционалните парични единици за приходите.Ето защо, въпреки високия риск от наказателна отговорност, и там е подправен.Член 327 от Наказателния кодекс предвижда ясна дефиниция на факта на престъплението.

Колко са налице методи или класификации за фалшифициране на документи?В действителност, много от тях.Ние ще се опитаме да идентифицират някои от най-важните.Например, там вече се подготвя официално форма на всеки документ.Например, отпуск по болест.Ако едно лице по своя собствена да прави никакви промени по данните, които вече са били попълнени него, в този случай е налице фалшифициране.Член Code посветена на престъплението, го потвърждава.Тя също може да включва много повече документи.Например, шофьорска книжка с удължено действие преминава към дружеството.Чрез криминализиране получите никакви поправки и корекции, включително и най-малките.Фалшифициране на Наказателния кодекс се разглежда като доста сериозно нарушение.Ето защо е необходимо винаги да се помисли още веднъж, и то си струва?В крайна сметка, резултатът не може да оправдае напълно рискът, на който хората доброволно да излагат.В допълнение, залогът е неговата репутация и длъжност.

към втория метод може да се отдаде имате пълен официален фалшифициране на документи, а не само на един или на отделни части.В този случай, предполагаемия нарушител за повторно отпечатване на хартия, че е необходимо, но за да го той не може да принуди никакви обстоятелства.Фалшифициране на документи (член от Наказателния кодекс в този случай остава същата) тук отнема много повече време и усилия.В допълнение, този процес е много труден и често изисква огромни инвестиции на пари.Необходимо е допълнително да положи всички необходими печати и пломби, за да получите специален вид хартия, ако има такива, да пресъздадете всички признаци на защита.В този случай, подправяне (член 327 от Наказателния кодекс) тази скала се използва главно, когато става въпрос за наистина значителни ползи.Например, производството на фалшива диплома, която показва края на престижен университет, паспорт или други подобни ценни книжа.Тук наказанието ще бъде много по-тежко, отколкото в предишния случай, ако по вина на лицето, което ще бъде доказано в съда.