Условия за бизнес комуникация

най-важната част от всеки бизнес е бизнес комуникация, така че знам правилата на бизнес комуникация и прилагане на знанията в бизнес преговори, необходими, защото в процеса на правене на бизнес в днешния свят, връзката е директно огромно количество време.Това не е достатъчно, за да се говори учтиво и любезно, което трябва да знаете и прилага правилата на бизнес преговори делови разговор, както и правилата за публично говорене.Спазване на правилата за бизнес комуникация, ви покажа вашия професионализъм, и това качество е предпоставка за успешното развитие на бизнеса.Нарушаването на правилата на бизнес комуникация може да унищожи взаимното разбирателство между партньори и контрагенти, водещо до контакт почивка.

са правилата на бизнес комуникация, носещи първостепенно характер:

1. Важно условие за бизнес комуникация е точна.Точността в делата характеризира вашето уважение към времето си и на други хора, и улеснява комуникацията.Важна стъпка в осигуряването на точността, планира.

2. Не по-малко важно, не е многословен.Това може да направи излишни аспекти, свързани с дейността на дружеството и личния живот колеги.Опитайте се да говоря на място, разбира се, но доста кратко.

3. Зачитане мнението на нашите партньори и колеги - не по-малко важно условие за постигането на успеха на всеки бизнес.Любопитството и егоизъм, нетърпимост или желаете да изгради кариера за другите донесе само разочарование и неуспех.Зачитане на събеседника, способността му да слушате и да чуят и да разберат, е ключът към успеха.Ако не сте отговорили на думите на събеседника или въпрос, които сте грубо е нарушил речев етикет.

4. Също толкова важно е да се пише и говори правилния език.Способността за извършване на разговор ви позволява да се ангажира, мотивира своите идеи, и, следователно, за да ги приложи.Необходима е Тази способност за формирането на бизнес отношения и контакти.

5. Преди да вземе участие в разговора, вие трябва ясно да посочва целта на комуникацията.Използвайте различни глас, избора на правилните думи, необходими за конкретна ситуация.

6. Поддържане на самоконтрол и самоконтрол, гледай словото си на чувства и емоции.Не отговаряйте на груб грубост, до нивото на слабо образованите противник, ще демонстрират своята липса на говор.

  1. общуването с някого, да си говорни навици.Не приема стила на комуникация спътник, както вие губите индивидуалността, имитирайки някой друг стил на комуникация.

8. Правилник за делови разговор, в допълнение към бизнес умения и дават стила на дрехите си - дрескод.

Затова овладяването на реториката, основните правила на обществената ви говорят, трябва да непрекъснато да подобряваме.Правилник за бизнес етикета могат да отворят пътя към успеха, те само трябва да знаете и използване.

- За успешното справяне с масовата аудитория, което трябва да се изготви план предварително и да направи основните точки на речта си.

- Препоръчително е да се избегне извършването поучителен тон.

- Опитайте се да предам вашите собствени безразлични към формулират тезите, използвайки правилния интонация.

- Говори просто и компетентно.

- Ангажиране на публиката, ние виждаме, че той е прав от потвърдения случай.

- отстраняване на скучните клишета, клишета на речта си.

- Сключване на публична реч ефективно връщане към началото на речта, както и повторното акцент върху ключови точки.

Независимо от факта, че правилата са достатъчно прости, много хора все още не ги следват, когато води преговори или да забравят за тях, увлечени от оживена дискусия.