Примерни поръчки по заетостта и нюансите на тяхното съставяне.

При регистриране на нов служител задължително лидерство (Агенция талант) а трябва да издават заповеди за работа.

Всички примерни заповеди за заетостта трябва да се съобразяват с Form N T-1, когато се получава един служител, и Форма N T 1а в група служители на заетостта.

клирънс на тези заповеди в предприятия, като правило, е специален човек, който е отговорен за управлението на персонала.Осъществяване заповед на заетостта възниква след наемане на работник или служител да подпише с управлението на договора за предприятието заетостта.Това трудов договор е основен документ, както и основанието за издаване на заповедта за назначаване на работа.

Всички примерни поръчки за работа, без значение кой те са направени, трябва да съдържа основната информация.Тези данни включват:

  • наименование на предприятието (организацията), които работят на работника или служителя;
  • име на отдела (единица, машини), които ще бъдат наети нов служител;
  • пълно наименование със задължителното посочване на специалност;
  • време и в края на изпитателния срок, ако е бил назначен и залегнали в договора за наемане на работа;
  • специално експлоатационни условия, естеството на служебните задължения и могат да бъдат определени заплатите.

е да се припомни, че, ако трудовият договор не предвижда конкретна дата и час на наемане на нов служител, по реда на съответните колони не са попълнени.

При наемане на повече служители, в зависимост от формата, за N T 1а, всички данни, свързани с организацията на работа, определени за всеки един служител поотделно.

След като цел (инструкция), тя трябва задължително да уверя лидерът на предприятието (организацията).Когато такава заповед е подписана, става правно обвързващ и се намира в предприятието.В допълнение, тази цел е необходимо да се съобщава на новия служител разписка.

При наемане на служител в комбинация, примерни поръчки за работа, имат една и съща форма, както в останалите случаи.

След като поръчката е подписан и влезе в сила в личните документи на служителя в компанията (лична карта и работна книга) направи съответните бележки.Също така, от порядъка на наемането на счетоводител позволява на компанията да открие лична сметка за служителя получи.

Останалата част от публикуването на акта за работа не трябва да доведе до трудности, като типични или унифицирана форма на документа е просто да се запълни.Но това е една форма за поръчка на работа се различава от други видове документи сравнително умерено формализация.Поради това, много части на формата на реда могат да се пълнят почти произволно.

Примерни поръчки по заетостта имат редица предимства и недостатъци на произволни форми на документи.Предвид факта, че формата има ясен списък на секциите, той не позволява на работодателя да се направят някои бележки за преминаването на брифинги, координацията със служителя на условията на труд, преминаването на медицински борда и т.н.От една страна, това е малко по-лесно на целия процес на набиране на персонал.В действителност, обаче, тази ситуация води до необходимостта от отделните списъци на служителите и по-нататъшни разследвания.

След заповедта натрупан правна сила и работникът или служителят е бил запознат с него под надписа, той трябва да дойде до мястото на работа, за да настроите часа.Ако това не стане, в този случай работникът или служителят не е предоставила убедителен аргумент (подкрепящи документи), защо не дойде на работното място по време, работодателят носи цялата юридическа правото да анулира поръчката.