Бизнес обичай

обичай оборот бизнес носи много тънък правна характеристика.Доста често, този термин може да се намери в счетоводството на правни документи.На практика обаче обичаят от оборота на бизнеса не е определен в договорите или в законодателството.

По време на процеса, съдията може да взема решения въз основа на бизнеса на клиента, приета в дадена област на дейност.Понякога, ако това е приложимо в бизнес сегмента, е неприемливо за друг ефект на някои особености на предприятието.

бизнес митнически е обичаят, които се придържат към една или друга форма на предприемачество.Тя е под формата на задължително поведение, или както е по-нататък "обичайните бизнес практики."В същността си - това е утвърдена практика, етика, или с цел бизнес.

пример може да послужи като бизнес навик седмични срещи в понеделник в производствени предприятия, провеждане разбор на поведението на въздушните превозвачи на работници в японските заводи (където началникът на отдел винаги седи на един хълм, за да видите всички служители, подчинени на него сектор).В Русия, напротив, шефът се опитва да седне в отделна стая, а дори и за двойни врати.Някъде в Япония, да свали напрежението, като погледнете в Sakura.

Понякога бизнес обичаи са фиксирани в писмен вид.Така например, в образователни институции, правилата за поведение гласи, че студентът или ученикът трябва да приветстваме временното подреждане учител.Животът ни е толкова твърдо установен бизнес практики, примери за които ние дори не забелязват как ние не забелязваме въздуха, който дишаме всеки втори.

също никога фиксирана обичаят: високопоставен служител от Министерството инспектира магазините на предприятието, и се придружава от "антуража".Апартаментът се състои от ръководителите на различните служби, които са готови да дадат обяснения за възникващите проблеми и да вземат предвид коментарите, уреждащи официалната за ново разглеждане.

Често бизнес практики, използвани в търговската практика.Договорът може да бъде определен в написването на бизнеса да използва, но това означава, често срещана практика, която се очертава през годините.При използване на оборота не съществува практика да се позове на конкретен член от закона при изготвянето на договора, обаче, в случай на спорове между страните, оборотът на дейността на съда може да се вземе като база за присъдата (както споменах по-рано в тази статия).

в образованието на учениците съветници и учители могат да бъдат глобени за нарушаване на формите на бизнес оборот, приемлив за всички правила на образованието.В тези случаи той дори не значение дали нарушението е фиксирано в писмен вид правни документи и законодателство.Участниците

Повечето в подготовката на договора страните изрично предвиждат, неизползването или използването на бизнес оборот в отношенията им.Такива споразумения са съобразени с принципите на свободните граждански договори.

обичай е общоприето, ако се използва в тази област е достатъчно широка, тя е формирана на базата на опит и години на практика, и ако той предвижда някои видове бизнес дейности.

търговска камара в момента е публикувана правила, основани на обичайното бизнес практика.

Въпреки това, практиката в бизнеса, на практика, много често има проблеми, особено ако оборотът не е документирано.Ако митническите отразени в писмена форма, те са на правото "легитимна".В момента, за да се избегнат конфликтни ситуации, мениджъри все предписани в договора бизнес навик.