Какво е бизнес етика

По време на съществуването на човечеството са били определени правила на поведение, чрез които хората са социални същества, които се опитват да установят междуличностните отношения.Каквато и да е тя може да изглежда смешно да се някой с етичните изисквания и без тях светът ще бъде затънала в хаос.И все като се отнася за правилата на бизнес отношения.Районът се състои от набор от бизнес отношения и сложните взаимоотношения: работодател-работник, служител служител купувач-продавач ... Подобни схеми за комуникация и различните роли, които хората изпълняват в обществото, много.A кодекс на поведение се определят ясно къде и какво може да се каже, или не мине за човешкия ум и груб.

Какво е бизнес етика

развиващия се свят, нови фирми, разширяване на търговските пазари.Когато става дума за партньорство, идва на помощ на бизнес етиката.Културата на различните страни са различни, но правилата на поведение в бизнеса, които се опитват да се направи цялостна.Например, неприкосновеното веруюто на всеки предприемач, "клиентът винаги е прав" - основа за успешното провеждане на делото.Наистина, в лицето на ожесточена конкуренция е груб с клиенти за стоки и услуги има негативни последици.



норми и правила на поведение постепенно се променя.Ако по-рано човекът трябваше да отвори вратата пред жената и я мине напред, в последно време, когато дамите станаха пълноправни членки на области на бизнеса, за да се направи, така че е по желание.Но, независимо от промените, за да бъдат запознати с етичните стандарти се изисква всеки уважаващ себе си бизнесмен.На първо място, това правило важи за международните отношения.Колкото по-високо ниво на преговорите, толкова повече внимание отделя на изучаването на етикета.Ако правилата за поведение в международния бизнес може да се съкрати до няколко общи правила, на срещата на високо равнище, проведена в стриктно спазване на церемонии.

Affære призове своите членове да яснотата и краткостта, неприкосновеността на думата, речта грамотност, зачитането на закона или на принципите на другите в нормативната език и дрехи.Преговори на високо равнище изискват ясна знания, като правилата на посрещане на представянето на участниците един към друг, целесъобразността на подаръци и сувенири.

създавайки своя собствена фирма, главата мисли не само схема на своите дейности, но създаде етичен кодекс, чрез която Новата компания ще имат тежест.В този случай, отношенията бизнес етика услуги се отразява на цялото предприятие.Така например, е ръководител на т.нар политика на ненамеса: просто мисля за собствената си позиция, не вярвайки на служителите, не им позволява да се намесва в делата на предприятието.Производителността на труда в този отбор ще бъде много ниска, защото няма смисъл от интересите на общността.Има и друг принцип на бизнес отношенията - екип.В този случай, главата ще направи всичко възможно да се съчетаят бизнес интересите и потребностите на даден човек, няма да има нито прекалено тежки, нито прекалено снизходителни.В такъв екип, всеки служител стриктно ще се придържа към най-етични стандарти, разработени от компанията.Punctual, прецизно изпълнение на инструкциите по реда на търговски книжа, дрес код - всичко това ще бъде взето под внимание.Главата не трябва да се срамува от вашата фирма или на клиенти или на нашите партньори.Основната концепция на етиката трябва да знаят.

всяко лице, дори и натоварен в бизнеса, което трябва да знаете какви са правилата включва бизнес етика.Трябва ли да почука на вратата и пристъпи в публична институция, за да се обадя един на друг "ти" или "вие", дойде да работи за него, на кого, страхотно е да си стиснем ръцете, но за някой, просто вербална поздрав.Невежеството на тези правила, понякога кара хората тесногръди и нелепо, а в някои случаи дори и да възпрепятства работата на другите участници в бизнес отношенията.

Сред компонентите на успеха на компанията винаги присъстват: моралната качеството и престижа на служителите на компанията.Няма нужда да се обясни как тези компоненти са свързани помежду си, когато човек не може да бъде без другото, и всички заедно е немислимо без третата - стриктното спазване на бизнес етиката.