Бизнес етиката: основните условия и принципи

Много икономическите агенти не могат да схванат напълно същността на понятието "бизнес етика".В действителност, тази дисциплина изучава основните принципи на бизнес комуникация и коректност на тяхното прилагане.Бизнес етиката включва различни взаимоотношения в екип, между лидерите на различни звания, както и между ръководителите на фирми и компании.

Лидерите на големите корпорации специално организирани семинари с основните етични правила за комуникация в екипа.Това не е изненадващо, тъй като нивото на обучение на персонала, способност за работа в екип в голяма степен зависи от престижа на компанията, репутацията си на международната сцена.Бизнес етика експерти условно разделени на две основни категории: микро и makroetika.Последната разглежда обхвата на връзката между различните компании, големи корпорации и дори цели държави.Mikroetika изследва моралните отношенията в специфична честотна лента на различни социални нива.Ако говорим за отношението на макро ниво, можем да разграничим вертикални и хоризонтални връзки.Първата разглежда взаимодействието на различни мащаб стопански субекти и държавата, която е, различни организации социален статус.Хоризонтална комуникация изследва връзката между актьорите на едно и също ниво, имат същите свойства и характеристики.

етика в бизнеса се основава на основните принципи.Така например, лични принципа отваря, може да се каже, правилата за поведение на всеки човек в обществото, тоест, на стандартните правила, които трябва да се спазват.Положиха от детството си: всички деца от най-ранна възраст обясняват, че се грижи за благосъстоянието на хората, които обичате, е важно.Всяко дете, чуха от родителите и учителите относно необходимостта да се уважават и ценят хората около тях, да бъда честен в обществото, защото единственият начин да успее и да се чувствам достоен гражданин на страната си.

етика в бизнеса е подчинено на принципа на професионалист, който влияе на отношенията в по-тесен кръг.Големите компании създават специален набор от правила за поведение на работното място.В крайна сметка, на способността за извършване на колективна работа хармонично създава цялостното впечатление на компанията.Като цяло етичен кодекс съдържа основните принципи на поведение на работното място.На първо място, работникът трябва да бъде отговорен, честен, трудолюбив и общителен.В допълнение, всеки човек трябва да разбере, че много от документите, използвани в работата да съдържа строго поверителна информация, както и за нейното разкриване може да бъде последвано от тежко наказание.Взаимоотношенията на работното място зависят от информираността на всеки служител.Компетентните мениджъри създават най-благоприятни условия за липса на конфликти и насърчаване на приятелските отношения.

бизнес етика на макро ниво се основава на глобален принцип.Тя се основава на твърдението, че моралът и културата на всеки човек зависи от културата на световната общност, и всеки е в състояние да оказва влияние върху заобикалящата ни действителност.Етичните принципи на световно ниво изискват спазване на нормативната уредба, като всяко предприятие, нейната собственост и разбиране на значението на влиянието на даден индивид в обществото.Можете да говорим много за основните принципи на етиката на различни нива, но е важно от ранна възраст да се разбере тяхната собствена отговорност за световната култура.Но бизнеса - най-важната част от живота, така че мениджърите не трябва да злоупотребяват получи от властите, тъй като те създават атмосфера в отбора.

Съвременната наука определя три концепции за бизнес етика преглед.Първият подход към изучаването на етичното бизнес свят се нарича концепцията на утилитаризма, според които най-известен и се счита за морално оправдано действие, което носи най-голямата възможна полза.Ето защо, най-правилното и целесъобразно мярка за бизнес е това, което носи най-печалба сред други алтернативи.Втората концепция - бизнес етиката deontic, основан на принципа на законността на всеки субект на търговските взаимоотношения.Това означава, че човек има своите права и отговорности, които не могат да бъдат нарушени.Съответно, единствената истинска действието е нещо, което е в съответствие с правата на човека като индивид, и не е законово лицето.И третата концепция се счита за по-малко обширни от предишните, като фокусирани главно върху отношенията на хората в обществото.Тази концепция се нарича справедливост подход, така че ще бъде добър събитие, което ще бъде най-честните и достойни.