Какво е корпоративната етика?

Корпоративни етика постоянно се увеличават.Сериозни мениджъри са наясно, че организацията им може да успее само ако вътре всичко е ясно и хармонично.Разбира се, ние говорим за взаимоотношения в екипа.

В разбирането на повечето хора корпоративната етика - е да се следват етични стандарти и правила за поведение, установено в една компания, за да се избегне нарушават интересите на никого, да организират колективни действия, за да се създаде подходящ климат в екипа, и така нататък,

правила

които са включени в Кодекса за поведение, целящи да се гарантира, че всеки член на организацията чувствам, че не е само един служител, но част от него.Съвременни подходи за управление дават възможност да се направи почти всяко подобие на колективното голям и удобен за семейството.Служители

Кохезионния води до факта, че конкурентоспособността на компанията се увеличи значително, увеличаване на производителността и качеството на труда е все по-добре.

Не забравяйте, че човек е социално същество.Всякакви антисоциални тенденции в някоя развита общество не са в норма и, като правило, са спрени.Социални хората ги кара да станат членове на групи, за да се включат в най-различни взаимоотношения помежду си, да завържеш нови познанства, и така нататък.

Може би най-важната социална група е семейството.Семейства, също има всякакви правила, норми, табута и така нататък.Тя е тези ограничения и разрешение, които са били инсталирани в дома, да помогнат на човек да нататъшно интегриране в обществото и правото да се предприемат всички свои правила.

рано или късно да се учи и да стане корпоративната етика.Само чрез изучаване на етичните правила на компанията, в която работят, човек може да се слее с него.Във всеки един, ако компанията има кодекс на поведение?Не, във всяка.Липсата на етичните стандарти води до факта, че служителите са разпокъсани, не взаимодействат помежду си, тъй като те трябва да си взаимодействат помежду си, са възможни конфликти, кавги, и много повече.

В предприятия, в които няма стандарти и правила за етично поведение, служителите могат да са безотговорни за лечение на това, което правят.Долната линия е, че те дори не това, което те ще обсъдят вътрешните работи и проблемите на конкурентите.Възможно е, че в същото време те се срещат неодобрение от други служители.

Както бе споменато по-горе, корпоративната етика дава на служителите да се чувстват като членове на едно сплотено семейство, чиито членове се работи в полза на един от друг.Корпоративни етика гласи принципи на поведение в рамките на екипа.The кодът обикновено се посочва, че никой не трябва да предприемат действия, които влияят неблагоприятно на дружеството или от някой от нейните служители, че всички трябва да се придържат към нормите и правилата на бизнес комуникация, постоянно да поддържат имиджа на компанията, и така нататък.

проблем на всеки от служителите е проблем на целия екип.Всички служители трябва да уважават взаимно, а не да се крият, и винаги спазват обещанията си.Ако няма комуникация е неприемлива проява на жестокост, нечие мнение трябва да бъдат взети под внимание винаги, дори ако то е неоснователно.Корпоративни етика е забранено да се намесва в живота на другите, без лична молба.

Всички отношения с конкуренти и клиенти на дружеството следва да се основава на етични принципи.Не позволявайте на измама на клиенти, както и отрицателни мнения за конкурентни фирми.Трябва да се извършват всички договорни задължения, дори и ако след тяхната компания срещнете някакви затруднения.