Етиката на бизнес комуникация в съвременния свят

За развитието на съвременната пазарна предприемач, в допълнение към безспорни умения и разбиране на бизнеса, трябва да знаете основите на бизнес етикета.Тази професионална трябва да са наясно какво етиката и етикецията в бизнес комуникация, както и да бъде в състояние да ги различи.Просто е достатъчно учтив и любезен, етиката на бизнес комуникация се състои от няколко правила, които трябва да се спазват стриктно.

  1. Бъдете точни.Направете го по правило никога да закъснява за работа, да бъде винаги навреме за важна среща.На изпълняващо някоя работа, винаги оставят време да се резервира като със сигурност има неща, които трябва да направите, преди.Или някой спешно се нуждаем от вашата помощ, а вие няма да имате време да се работи.Не забравяйте, че човекът, който винаги е късно, липсва доверие и увереност.
  2. поверителност.Цялата информация за вашата работа, компанията, от гледна точка на сделката трябва да се пазят в тайна.Колкото по-малко се говори за делата си в работата или преразказват разговори с колеги за личния си живот, толкова повече ще се обадя на доверие и уважение.
  3. Не мислиш само за себе си.Един човек, който отива в главата, може да постигне много в живота и кариерата си, ако не се спъне.Не може да се достигне благодарността и уважението на колегите си, без да обръща внимание на техните мнения и опит.Бъдете уверени в себе си - да не бъде прекалено уверени.A екип за поддръжка е винаги под ръка.
  4. Follow вид.Това правило не означава, че трябва да се облича само в скъпите дизайнери.Облеклото трябва да бъде винаги чист, приветлив и се поберат около вас.
  5. Бъди грамотен.За да се постигне успех в бизнеса, човек със сигурност ще бъде в състояние да убеди и говори хубаво полето език, без да се използва жаргон и псувни.Всички писма и документи трябва да са грамотни, прозрачна и без правописни, пунктуационни и стил грешки.

етика на бизнес комуникация включва няколко форми на комуникация.Основни форми: диалог и група.Най-често, за решаване на производството и организационни въпроси чрез използване на група за комуникация, по-специално, срещи и конференции.Със среща, те са разделени на информативни, отговарящи за вземане на решения, творчески.Срещи също се класифицират по предмет, обхват и т.н.Въз основа на етични и организационен подход на заседанието разделена на диктаторския, необщителен, автократичен и свободна дискусия.

Отделно се спра на такова понятие като етиката на бизнес преговори.Бизнес преговорите са винаги официален характер, те определено трябва да се подготвят предварително, тъй като те често са резултат е подписването на важни споразумения и договори.Тази етика на бизнес комуникация се състои от няколко етапа: определяне на основните проблеми, търсене на партньори за решения, диференциация и на друг интереси и да се разработи план за преговори, организационни въпроси на решения и изготвяне на документи.Разговорът ще се състои от обмен на информация, поздравителния-аргумент-решение, последната част.

И етиката на бизнес комуникация на всички етапи и има свои принципи: рационалност, разбиране, комуникация, доверие, приемане, способността да се задават въпроси и да слушате на събеседник, такт, коректността, конкретност.На среща да дойде малко преди определеното време и добре подготвен.Всички въпроси трябва да се дава на най-ясни и разбираеми отговори, да зададете уточняващи въпроси по същество.Дори ако резултатът от бизнес преговори остава неблагоприятна за вас, това не е причина, ще, нападате вратата.В заключителната част на преговорите трябва да се проведе в най-учтив начин.