Market среда - оценка на състоянието на нещата в индустрията

Пазарна ситуация

- е цената, продукт, финансовата ситуация в сектор на икономиката или икономиката като цяло във всеки даден момент.В допълнение, този термин се отнася до факторите, предимно икономически и социални, които влияят върху развитието на първоначалната сектор на икономиката и позицията на играчи на пазара.

Основни функции

Така, ситуацията на пазара - динамично съотношение на търсенето и предлагането, изразена като количество и обхват на стоки и услуги на пазара.Нещо повече, това съотношение може да бъде оценена както в икономиката като цяло и в отделните промишлени сектори (сегменти на пазара на космическите).В този случай, ситуацията на пазара - тя също е самостоятелно ценова политика и номенклатурните основен играчи да предлагат продуктите си.Ето защо, например, повишение / Спадът в цените на някои стоки може да се задейства, като фактор, съответстваща на динамиката и структурата на търсенето и предлагането, както и ситуацията в индустрията като цяло, или влиянието на външни параметри.Също така е от решаващо значение, че ситуацията на пазара в даден сектор не може да се разглежда отделно от положението в прилежащите територии.Пазарът на пространство се характеризира с холистичен взаимозависимост на различните фактори, които пряко или косвено влияят играчи структура-действие, както и дейността на обикновените потребители.

анализ

пазарна среда - този "естествен" аналитичен показател за бизнес в индустрията, един сегмент на пазарното пространство.Ето защо, когато се прави оценка на характеристиките на икономическата възпроизводство трябва първо да се изчисли показатели като наситеността на капацитета и пазарния дял на водещите предприятия, огромния обем на логистични и финансови ресурси.След това, вече въз основа на констатациите, за да видите как тези фактори влияние върху динамиката на цените и търсенето.Във всеки случай, се коригира ситуацията на пазара - когато е необходимо - зависи от реалните действия на всички заинтересовани участници, включително на държавата като основен надзирателят на добре установените законовите норми, регламентиращи конкурентната среда.

Factors Market

Сред тях са следните:

  • динамиката на търсенето и предлагането.
  • структурата на търсенето и предлагането.Играчите позициониране
  • пазар.
  • Структура и динамика на търговския оборот.
  • регионална спецификация на търсенето и предлагането.
  • регионални спецификации на суровините и суровинна база.
  • тенденция показатели, особено на "модата" за стоки и услуги.
  • особености на бизнес активността.

Prediction Market

Както е известно, прогнозата - нещо неблагодарна, но бизнеса е от жизненоважно значение.Най-малкото, което трябва да правят планове, след като ще бъде ясно очертана стратегия за развитие за следващите няколко години.Тогава можем да говорим за обемите и незабавното и потенциалната продажба на стоки, както и на разходите за суровини и производствени линии номенклатура и за обема на инвестициите в технологии, и така нататък. D. В кратка, ежедневната работа за изграждане на нейния пазар.