Съществуващите методи за данък

Както е известно на всички, на данъчните органи да следят внимателно действителните данъчни плащания, такси и предоставяне на всички необходими отчети.Ако нарушите условията, установени със закон, процедурата по изпълнение започва с начисляването на допълнителни суми, дължими под формата на глоби или санкции.Методи данъчни

са малко по-различни за различните категории данъкоплатци.Например, предприятието не може просто да отидете до най-близкия пощенски офис или клон на Банка ДСК и плащат изчислената сума на данъка.

Методи данък за юридически лица

за да се прехвърлят към бюджета на размера на данъците, всяка организация трябва да има проверка на сметка.За плащане, счетоводител или ръководител на компанията е издаден и изпратен на платежното нареждане до банката.Фактът на плащане е в деня на подаване от данъкоплатеца да платежното нареждане банка.

На практика, понякога има ситуации, когато сметката за сетълмент на организацията не само липсват, но не е препоръчително да се отвори.Например, тази категория включва разнообразие от градинарство партньорства.В този случай, за да плати дължимия данък е възможно чрез съдебните пристави.Въпреки това, той трябва да се забравя, че този начин на плащане е вече се отнася до процеса на възстановяване, съответно води до начисляване на лихва.Освен това, преди размера на дълга ще падне до съдия-изпълнителите трябва да мине известен период от време - не по-малко от 4 месеца.Това се дължи на наличието на ясна регламентация на процедурите за събиране на дългове, разписани в данъчния кодекс.

Методи данъци за физически лица

начини за плащане на данъци и такси за физически лица, възможно най-прости.Човек трябва само да се прилагат за инспекцията, където инспекторът ще отпечата всяко получаване на плащането, и плати през следните възможни точки:

  • клон на Сбербанк на Русия;
  • пощенска служба на Руската федерация;
  • самостоятелно платежни терминали.

В първите два случая, касиери сами ще съставят платежно нареждане въз основа на получаване и изпращане на плащането на проверката.Ако плащате през терминала само ще трябва да въведете своя номер по ДДС и изберете дължимия данък.

Въпреки факта, че данъците са различни начини за правене на своя дълг като данъкоплатец - внася в бюджета сумата на дължимия данък - специално внимание трябва да се обърне на точността на попълване на данните за платежния документ.Често, когато правите платежни нареждания, дори банкови служители правят грешки, когато се уточняват подробностите за трансфера.В тази връзка, плащания, получени в органите на Министерството на финансите за дистрибуция или инспекция, получава към регистъра на неизпълнените приходи.Съответно, задължението за плащане не може да бъде изпълнена в рамките на срок, определен код.

Все пак трябва да се има предвид, че съгласно установената съдебна практика, а грешна индикация, например, ЦОП или OKATO в платежното нареждане не е укриване на данъци.При тези обстоятелства не може да бъде причина да започне процедури по събирането.Точно такава ситуация ще трябва да решим е вече налице, данъчните органи, които прекарват времето си.По този начин, по-добре още веднъж да провери отново постъпил в получаване на касов апарат или платежно нареждане.

ред за плащане на данъци и такси се регулира от член 58 от Данъчния кодекс.Като цяло, може да се отбележи, че плащането се извършва или чрез прехвърляне на авансови плащания преди датата на падежа на плащането на плащане на еднократна сума до датата на падежа, предвидени в законодателството.За някои данъци, като например данък върху доходите, трансфер на авансовите плащания е задължително за тях и определят своите условия на плащане.Като се има предвид, че фискалните плащания се разделят на федерално, регионално и местно Определение от плащане на данък на някои групи може да бъде индивидуално определен от законодателни актове на съответните административни звена.